Farmmed 2017 Sonuç Bildirgesi

04.05.2017  |   Yazdır  |   PDF | Paylaş
Trabzon Eczacı Odası ve Ankara Eczacı Odası tarafından organize edilen Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler Ve Medikal Malzemeler Kongresi (FARMMED 2017) “KATIL-DİNLE-ÖĞREN-UYGULA“ sloganıyla 28 Nisan-01 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,  Girne Acapulco Otel’de gerçekleştirildi.
Milletvekilleri, TEB Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri, 11 Eczacı Odası Başkanı, ilaç sanayisinin temsilcileri, çok değerli meslek örgütü yöneticileri, Eczacılar ve Eczacılık öğrencilerinin hazır bulunduğu kongreye, 710 Kayıtlı eczacının yanı sıra ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler sektöründen çok sayıda temsilci, günübirlik katılımcılar ile birlikte toplam 870 kişi katılım sağlamıştır.
Mesleğimizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkış yollarının etraflıca tartışıldığı FARMMED 2017 kongresine, 3 adet panel, eczacılıkta yeni konuların irdelendiği 8 oturum ve 11 adet workshopta sunulan 36 bildiri ile geleceğe daha umutla bakmamıza olanak tanınmıştır.  Kongrenin ana teması olan reçete dışı farmasötik ürünler ve medikal malzemeler konusunda eczacının üstlenmesi gereken görev ve roller paydaşların huzurunda etraflıca tartışılmış ve her durumda bu ürünlerin sadece eczacı danışmanlığında ve eczanelerde halka sunulmasının önemi bir kez daha vurgulanmıştır.
Şurası unutulmamalıdır ki, farmasötik formda üretilen tüm ürünler sağlığı korumak ve bir hastalığı iyileştirmek ya da olası hastalıkları engellemek/geciktirmek amacıyla üretilmiştir. Konu ilaç ve sağlık olunca bu ürünlerin eczacının danışmanlığında ve eczanelerden temini bir zaruriyet olduğu kongreye katılan herkes tarafından bir kez daha dile getirilmiştir. Eczacının reçete dışı farmasötik ürünler ve medikal malzemeler konusunda bilgilerini sürekli güncellemeleri eczanelerin bu ürünleri halka sunacak şekle hızla dönüştürülmelerinin de bir gereklilik olduğu ortaya çıkmıştır.
Medikal malzemelerin eczacılar ve eczaneler vasıtasıyla halka ulaştırılmasının kamu maliyesinde ciddi bir tasarrufa imkân sağlayacağı, halihazırda örneği bulunan, hasta altı bezleri ve şeker ölçüm striplerinin eczanelerden temin edilmesine benzer uygulamaların yaygınlaştırılması, sağlık giderlerinde ciddi bir azalma sağlayacaktır.
Bu ürünlerin yanlış kullanılması ve sağlık eğitimi almamış kişilerce pazarlanması veya internet üzerinden satışının gerçekleştirilmesi çok ciddi halk sağlığı problemlerine yol açmaktadır.  Bu nedenlerle reçete dışı sağlık ürünlerinin ve medikal malzemeler konusunun detaylı bir şekilde irdelendiği bu ve benzer toplantı ve kongrelerin sıkça tekrarlanması ve geleneksel hale getirilmesi, ülkemizde bu ürünlerle ilgili farkındalık oluşturulması açısından son derece önemlidir.
Farmmed 2017 kongremiz ile eş zamanlı 14.sü gerçekleştirilen ve Ankara Eczacı Odası’nın patentli yarışması olan “Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması''na bu yıl 19 Eczacılık Fakültesi katılmıştır. Yarışma sonucunda  Birinciliği İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Büşra Nur Murat,  İkinciliği Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Sabiha Beşire Bulduk, Üçüncülüğü ise Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Melike Kırcadere Kazanmıştır.
Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler Ve Medikal Malzemeler Kongresi’nin dördüncüsü 2019 yılının Kasım ayında gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna ve tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.
TRABZON ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU
ANKARA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU
 
Kayıt tarihi : 04.05.2017 Son güncelleme tarihi: 04.05.2017
Haber okuma sayısı : 339
4.Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi