SUT (Tebliğ ve Protokoller)
SUT 2008 ve 2010 ARASINDAKI FARKLAR
    SUT
    EK-2 Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi
    EK-2/A Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları
    EK-2/B Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi
    EK-2/C Ayakta Tedavide Sağlık Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesi
SUT 2008
    SUT 2008
SUT 2010 VE EKLERİ
    SUT 2010
    EK-2/A Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları
    EK-2/B Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi
    EK-2/C Ayakta Tedavide Sağlık Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesi
    EK-2/F Teşhis Kısaltmaları Listesi
    Ek-2/G Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi
    Ek-5/A Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi
    HASTA KATILIM PAYINDAN_MUAF İLACLAR LİSTESİ
    Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (03.06.2010 tarih 27600 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikler eklenmiştir)
    SGK tarafından yayınlanan Revize Edilmiş SUT Metni (09.07.2010)
    Sağlık Uygulama Tebliği Metni (06.08.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler ve düzenlemeler işlenmiştir)
    Sağlık Uygulama Tebliği Metni (15.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler ve düzenlemeler işlenmiştir.)
    Sağlık Uygulama Tebliği metni (25.11.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler ve düzenlemeler işlenmiştir.)
    SGK Sağlık Uygulama Tebliği (Kasım ve Aralık ayında yapılan güncellemelerin işlenmiş olduğu metin)
    SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (06.01.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ve düzenlemeler işlenmiştir.)
    SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ metni (01.03.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ve düzenlemeler işlenmiştir.)4.Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi