01.10.2016 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

                 Değerli Meslektaşlarım,

 

Günler günleri aylar ayları kovalarken yine bir olağan kongrenin önündeyiz. Yaptıklarımız yapamadıklarımızla siz örgütümüzün gerçek sahibi meslektaşlarımıza hesap verecek, ayrıca her türlü gelişmemize yardımcı olacak düşünce ve kanaatlerinizi bizlere aktaracak olmanızın yaratacağı sinerji heyecanlanmamıza sebep olurken, daha iyi bir geleceğin oluşturulacağı kanaatiyle mutlu oluyoruz. Kongremizde bu sevinci bizlere yaşatacağınıza dair inancımız tamdır.

Ülkemiz son yıllarda terör bataklığına hızla sürüklenmekte ve yaşanan olaylar bizleri ürkütmektedir. Komşularımızda olan bitenler akıllara durgunluk verecek seviyelere ulaşmış, bizleri de büyük göç dalgalarıyla sıkıntıya sokmuştur. İlk başta komşu ve aynı dine mensup bir devletin vatandaşlarına yardım elimizi uzatmak gerekir diye düşünürken; yüzler binlerce, binler milyonlara ulaşarak adeta kentlerimiz kimliksiz ve mesleksiz insanların işgaline uğramıştır. Ülkemize kaçarak gelen bu kişiler çoğaldıkça bizdeki terör faaliyetleri de artmaya ve her gün daha önce olmayan seviyede şehit vermemize yol açmıştır. Bundan daha kötüsü olamaz diye düşünürken 15 Temmuz'da büyük bir ihanet çetesi, kendi halkını ve o halkın yasama organını bombalayacak kadar alçalmış, yüzlerce masum insanımızı gözünü kırpmadan kendi silahlarımızı kullanarak öldürmüştür. Ülkemizi uçurumun kenarına kadar getiren bu kanlı çete halkımızın, vatansever asker ve polisimizin canları pahasına müthiş direnmeleri sonucu durdurulmuştur. Tarihimiz boyunca tehlike karşısında cesur davranıp her türlü bedeli fazlasıyla ödemiş halkımız, 15 Temmuz'un da gerçek kahramanı olmuştur.

15 Temmuz'un ardından birkaç gün duran terör faaliyetleri sanki bir dış güçten emir almışçasına bir anda bilinen bölgenin tamamında başlamış ve her gün görmediğimiz sayıda şehit vermemize yol açmıştır. Dayanılmaz boyutlara çıkan şehit sayısı, toplumsal barışı tehdit edecek seviyelere de ulaşınca, ani bir kararla ordumuz Suriye topraklarına girmiş ve bugüne dek başarılı operasyonlara imza atmıştır. Terör faaliyetleri ve teröristlere karşı içte ve dışta başlatılan bu savaşın en kusa sürede başarıya ulaşmasını barış ortamının bir an önce tesis edilmesini istiyoruz.

Son bir yılda ülkemiz içte ve dışta kanlı bir savaşın içinde iken, üçbuçuk yıllık sözleşmemiz yaklaşık ikiyüzlü milyonluk maddi bir kazanımla iki artı iki yıl olarak imzalanmıştır. Bu süre içinde enflasyon farkları için sözleşmeye madde konulmuştur. Yıllardır stok affı ile yürütülen mücadele, vergiden muaf ve cirodan bağımsız olarak meslektaşlarımızın lehine halledilmiştir. Ayrıca yapılan yönetmelik değişikliğinde kazanılmış haklarımız korunurken, ısı nem ölçerlerin uygulaması ertelenmiş, eczanenin birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olduğu korunmuş ve eczane tabelaları ile ilgili ötelenme sağlanmıştır. Çalışma saatleri, iş güvenliği ile ilgili yaklaşık bir yıl erteleme kabul ettirilmiş olup süreç içinde bu sorunların da sıkıntı yaratmayacak şekilde düzenlenmesi için mücadelemiz devam edecektir. 2014 yılında 16 milyar lira olan genel satış, 2015 yılında 18 milyar olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı sonunda ise 20 milyar üzeri bir satış beklenmektedir. Bu da eczanelerimizin karlılığını arttıran bir kazanım olacaktır. Bugüne kadar yaptığımız gibi, bundan sonra da meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumakla ilgili mücadelemiz artarak devam edecektir.

Ne kadar kötü günler geçiriyor olsak ta, beklentimiz güzel günler görmektir. Yüreğimizde hiçbir zararlı tutkunun tohumu yoktur. Toplumun itibarı yüksek kanaat önderi olan eczacı bilimsel ve özgür düşünceyi temsil eden kişi olursa; çözemeyeceğimiz sorun kalmayacaktır. Beklentilerimizi karşılayacağınız düşüncesiyle, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

                                                                       Ecz. Halit Hezkıl USLU 

                                                     18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı