02.03.09 2009 MALİYE SÖZLEŞMESİ VE YEŞİLKART SÖZLEŞMESİ

 

Sayın Üyemiz,

 

Türk Eczacıları Birliğince basımı yapılarak odamıza gönderilen 2009 yılı Maliye Sözleşmesi ve  Yeşil Kart Sözleşmeleri TEB Merkez Heyetince alınan karar gereği 40 TL fiyatla 02 Mart 2009 tarihi itibariyle Odamızdan temin edilebilir.

 

Sözleşmeler en son 13 Mart 2009 tarihinde kurumlara teslim edilmelidir.
           

Sözleşme almak isteyen üyelerimizin, anlaşmalı oldukları kurumların isimlerini  yazacakları ekteki  dilekçe örneği ile sözleşme bedelinin Odamıza yada banka hesabımıza yatırıp dekontunu  Odamıza  göndererek teslim  alabileceklerdir. 

 

 

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ :  

 

Yapı Kredi Bankası Trabzon Merkez Şubesi 65285085 nolu hesap

Şube Kodu: 110

 

Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi 392 49 990 -5001 nolu hesap

Şube Kodu: 243

 

 

 

MALİYE KURUMLARI İLE SÖZLEŞME YENİLEMEK İÇİN:

 

1) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

2) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (Tebliğ eki EK-3/B )

3) Ruhsat fotokopisi (değişiklik olması halinde)

4) Eczacı odasından alınan yeni tarihli "Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi,

5) Dilekçe

    

 

 

İLK KEZ MALİYE KURUMLARI İLE SÖZLEŞME İMZALAMA HALİNDE:

 

Eczacıya ait;

1) Kimlik fotokopisi (T.C Kimlik No ile birlikte),

2) Ruhsat fotokopisi,

3) İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

4) Eczacı odasından alınan yeni tarihli "Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi,

5) Eczacının sosyal güvenlik durumunu gösterir belge,

6) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (Tebliğ eki EK-3/B )

7) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

8) Dilekçe

 

 

Tebliğ Eki EK-3/B Bilgi formu için tıklayınız.   

Kurum adı yazılacak dilekçe örneği için tıklayınız.