03.11.2020 İLAN VE REKLAM VERGİSİ HK

Sayı: 2020 / 443                                                                                                                                                  Trabzon, 02.11.2020

 

             Sayın Üyemiz

            Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda; yasa ve yönetmeliklerde zorunlu olan, eczanelerimizdeki tabela ve camlarda bulunan yazılar için, 2020 Ocak ayından itibaren oluşacak reklam ve ilan vergisi alınmayacaktır.

            2020 yılından önceki oluşan vergilerle ilgili geçmişe dönük belediye tarafından işlem yapılamadığından, isteyen meslektaşlarımız konuyu vergi mahkemesine taşıyabilir; ya da yeni yürürlüğe girecek vergi yapılanmasından yararlanabilirler.

            Tahakkuk eden ilan ve reklam vergileri 1 yıl öncesine ait olduğundan, 2020 yılında tarafımıza bildirilen borçlar 2019 ve daha önceki yılları kapsamaktadır. Trabzon İl ve İlçelerindeki sokak ve caddelerin bir kısmı Büyükşehir Belediyesi’ne, bir kısmı da bağlı bulunduğu ilçeye aittir. Trabzon Büyükşehir Belediye sınırları dışında kalan ilçeler ile Rize, Artvin, Gümüşhane İl ve İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz için de; Yönetim Kurulumuz veya temsilcilerimiz vasıtasıyla bağlı bulundukları belediyelerle görüşülerek, benzer karar alınması talep edilecektir. Adı geçen il ve ilçe belediyeleri ile yapılan görüşmelerin sonuçları zaman içerisinde tarafınıza bildirilecektir.

         Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlamış olduğu ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin kabul edip uygulamayı şekillendirdiği görseller aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.                

                                                                                                                      18. BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI

                                                                                                                                          YÖNETİM KURULU