04.08.2023 KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı

KOSGEB

Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı

 

 1. Programın Amacı

Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacı İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır.

 

 1. Destek Detayları

Yeni istihdam edilecek personel başına 125 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler ise en fazla 5 personel için destek alabilecektir.  

Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecektir.

Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile işletmeler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan işletmelerden ise verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecektir. Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır.

 

 1. Başvuru Koşulları

Program iki destek bileşeninden oluşmaktadır. Birinci bileşende 2019 yılında asgari 75 Bin TL net satışı hasılatı olan hedef sektörlerdeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir. İkinci bileşende 2017 ve sonrasında kurulan hedef sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir. İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilecektir.

Ölçek kriteri:

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir.

Sektör kriteri:

Her iki bileşene; güncel KOBİ Bilgi Beyannamesindeki NACE Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki kodlardan biri olan MKİ’ler başvurabilecektir. Program Kapsamındaki Sektörler Tablosu www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. 

2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri:

Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı mali kayıtlarına göre 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan ve İkinci Bileşene başvuran yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.


Sadece İkinci Bileşen için; yenilikçi genç MKİ olma kriteri:

2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yenilikçi genç MKİ’ler başvurabilecektir:

 • Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler,
 • Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler,
 • 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler ve
 • 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler.

 

Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelde aranan şartlar:

 • Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır,
 • Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda (2022 Haziran) MKİ’de çalışmıyor olmalıdır,
 • Başvuru döneminin ilanından önceki aydan itibaren son 3 yıl (2022 Haziran – 2019 Haziran) içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır ve
 • 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.
 • Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

 

 

 1. Mevcut Durum

            Programın dördüncü başvuru dönemi ise 10 Ağustos 2022 tarihinde sona erecektir. Tüm başvurular www.kosgeb.gov.tr adresli web sitesi üzerinden elektronik ortamda alınmaktadır. Programın birinci bileşenine başvurabilme koşuluna ilişkin kontroller elektronik olarak yapılmakta olduğundan, birinci bileşene başvuracak olan işletmelerin başvuru esnasında şartları sağlayıp sağlayamadığı otomatik olarak belirlene bilmektedir. Personele ilişkin şartların ise ayrıca kontrol edilmesi gerekmektedir.

Programa ilişkin detaylı bilgiye www.kosgeb.gov.tr adresli KOSGEB’in resmi web sitesinden ulaşılabilmektedir.