06.04.09 "E" LOGOLARININ KULLANIMI HAKKINDA HATIRLATMA

E” Eczane Logolarının, eczanelerin açık kaldığı vakitler ile gece nöbetlerinde ışıklandırılması  (eczanelerin açık olmadığı zamanlarda bu logoların ışıklandırılmaması) konusunda Sağlık Bakanlığı’nın Birliğimize göndermiş olduğu yazıların tekrardan eczacılara hatırlatılması ve Bölge Eczacı Odalarının bu konuda yapılması gereken denetimlere özen göstermesi amacıyla, Birliğimizce Odalara gönderilen yazı aşağıda yer almaktadır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

36.A.00.005108
06.04.2009

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi (a): 04.12.2006 tarih ve 35.A.00.005513 sayılı,
     (b): 06.03.2007 tarih ve 35.A.00.006940 sayılı yazılarımız.

Birliğimiz tarafından düzenlenen Logo Tasarım Yarışması sonucunda belirlenen “E” eczane logosunun, ülkemizde faaliyet gösteren tüm eczanelerin ön cephesinde kullanılmasının sağlanması için Birliğimiz tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne gerekli başvurular yapılmıştı.

Konu hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 29.11.2006 tarih ve 060583 sayılı cevabi yazı, ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarına gönderilmiş olup, söz konusu yazıda,

Eczanelerin dış cephelerinde kullanılan levhaların işlevinin, sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin kolay ve hızlı bir şekilde bu yerlere ulaşmasını temin etmek olduğu belirtilerek,

Bu amaca hizmet etmek üzere tasarlandığı anlaşılan “E” logolu levhanın, eczanenin ön cephesinde, caddeye dik ve iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte yer alması ve eczanelerin açık kaldığı vakitler ile gece nöbetlerinde ışıklandırılması kaydıyla kullanılmasının uygun görüldüğü bildirilmişti.

Ardından T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 06.03.2006 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tüm eczanelerin dış cephesine, Birliğimiz tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen standartta “E” Logosu kullanılacağı bildirilmiş olup, bu yönetmelik değişikliği ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarına duyurulmuştu.

Birliğimiz tarafından yapılan başvurular ve yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, eczanelerde “E” logolu levhaların kullanım amaçları ve şartları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup, söz konusu logoların özellikle eczanelerin açık kaldığı vakitler ile gece nöbetlerinde ışıklandırılması kaydıyla kullanılması için eczanelere gerekli bilgilendirmenin yapılması ve denetimler sırasında bu konuya gereken özenin gösterilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

2009-04-06 03:00:51.000 4 395 NULL NULL NULL E” Eczane Logolarının, eczanelerin açık kaldığı vakitler ile gece nöbetlerinde ışıklandırılması   (eczanelerin açık olmadığı zamanlarda bu l