07.01.2022 Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi Ve Çalıştırılmasına Dair Usul Ve Esaslar Hakkında

Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi Ve Çalıştırılmasına Dair Usul Ve Esaslar Hakkında

Yardımcı eczacılık uygulamaları ile ilgili olarak, meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odalarımız tarafından Birliğimize iletilen ve sahada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik olarak Türk Eczacıları Birliği bünyesinde, 17 Kasım 2020 tarihinde Yardımcı Eczacılık Uygulamalarını Geliştirme Çalıştayı düzenlenmişti.


Yardımcı eczacılık yapan meslektaşlarımızın, eczane eczacılarımızın ve Bölge Eczacı odası temsilcilerimizin yer aldığı bu çalıştay sonrasında, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik olarak, Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi Ve Çalıştırılmasına Dair Usûl Ve Esaslar’da değişiklik yapılmasına yönelik önerilerimizi 25.03.2021 tarihinde TİTCK Başkanlığına ilettik.


07.10.2021 tarihinde TİTCK Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen Kılavuz taslağında yapılan değerlendirmeler ve sonrasında görüş ve önerilerimiz de 27.10.2021 tarihinde Kurum Başkanlığına ilettik. Bu süreçte, TİTCK Başkanlığı, Sayın Sağlık Bakan Yardımcıları ve Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de konunun takipçisi olduk.


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 07.01.2022 tarihinde (bugün) yayımlanan “Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi Ve Çalıştırılmasına Dair Usûl Ve Esaslar’ın Güncellenmesi” başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir;


“Bilindiği üzere Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usûl ve Esaslar 27.12.2018 tarihli ve E.239085 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Usûl ve Esaslar güncel ihtiyaçlar ve saha uygulamaları dikkate alınarak 06.01.2022 tarihinde onaylanarak güncellenmiştir.


Önemle duyurulur.”


Güncellenen kılavuz ve değişikliklerin yer aldığı karşılaştırmalı tablo ve ayrıca Eczacılık Mesleği Ulusal Yetkinlik Çerçevesi ile TİTCK İyi Eczacılık Uygulamaları dokümanları ekte yer almaktadır.


Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Kurum duyurusu için tıklayınız.

 

 

Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi Ve Çalıştırılmasına Dair Usûl Ve Esaslar için tıklayınız.


Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.


Eczacılık Mesleği Ulusal Yetkinlik Çerçevesi için tıklayınız.


TİTCK İyi Eczacılık Uygulamaları için tıklayınız.