12.09.2015 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

                Değerli Meslektaşlarım,

Yine bir dönemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mesleki sorumluluklarımızdan, mesleki sorunlara değin gündemin değerlendirildiği, sevabıyla günahıyla, yaptıklarımız, yapamadıklarımızın tartışıldığı, ulaştığımız seviyenin muhasebesinin yapıldığı ve her türlü bizi geliştirecek konuların müzakerelerinin yürütüldüğü bir kongrede  beraber olacağız.  Kongreler açılım yerleridir. Tüm meslektaşlarımızın bizlerin önünü açacak katkıları esirgemeyeceğini biliyoruz. Ayrıca; proje üretkenliği noktasında çok zengin bir tabana sahip olduğumuzun bilinciyle, bizi geliştirecek atılımların yapılacağı, önümüzdeki engelleri kaldıracak uygulamaların hayata geçirilecek konuma getirileceği ve mesleğimizi aydınlık yarınlara kavuşturacak kararların alınacağı bir kongre hayaliyle yeni bir döneme başlamak istiyoruz.

         Güçlü olanın güçsüzlere hükmettiği dünyamızda örgütümüz, sorunlarını çözmek için mutlaka güçlü olmalıdır. Bu gücü alacağı birim de üyeleridir. Üyeler meslek örgütüne ne kadar katkı verirse, örgütümüz de sıkıntılarını çözüme ulaştırmakta o kadar başarılı olur. Bu katkıyı esirgememeliyiz. Çünkü; iktidar ya da iktidarla işbirliği içinde, gözünü mesleğimizin kazanımlarına dikmiş çevrelerin emellerini bu şekilde yok edebiliriz.

          Son yıllarda; gerek ekonomik, gerekse siyasi sebeplerden, mesleğine duyarlı eczacı sayısı azalmakta ve bir kısım meslektaşımız da çeşitli bahaneler  öne sürerek örgütlü yapıda yer almamaktadırlar. Onun için iki yıldır canla başla uğraştığımız gibi, birinci görevimiz, her ne pahasına olursa olsun, üyelerimizi mesleğine duyarlı hale getirmektir. Mesleğine duyarlı kişiler çoğaldıkça, mücadele eden üye sayısı artacak, bu da bizim sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız en büyük silah olacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki; örgütlü insan güçlüdür, örgütlenmiş birkaç kişi, örgütlenmemiş birkaç bin kişiyi dize getirir. Eğer biz üyelerimizi bilinçlendirip mücadele insanlarını arttırırsak, sırtımız yere gelmez.

            Örgütsel bilinç, özü itibariyle, örgüt kültürünü yeterince kavrama ve özümsemeyi gerektirir. Üye kendi bilinciyle örgütlenmeyi anlar, örgütsel mücadelesi ile kendini geliştirir ve zaman içinde kendisini mücadelenin bir parçası olarak görmeye başlar. Ekonomik, sosyal, demokratik hak ve çıkarları için örgütlü mücadelenin tek yol olduğunu fark eder. Bu bilince ve mücadeleye mesleğimizin geleceği için katılmalıyız.

         Hayatın her alanında olduğu gibi, örgütlenmede deneyimin önemi büyüktür. Onun için oluşturacağımız örgüt yapısında gençlerle birlikte tecrübelilerin de çalışması zorunluluktur. Bu iş odamızın geleceğinin teminatıdır. Gençliğin içindeki dinamizm yadsınamaz bir gerçektir. Bu büyük güç ve deneyimli büyüklerin bir araya gelmesiyle oluşacak sentez, mesleğimizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

            Korkuyoruz. Çoğumuzda bu var olan bir gerçektir. Mesleğimizi elimizden alacaklar diye korkuyoruz. Eğer bu düşüncede iseniz, anlattığım bilinçlenmeye katkı verin. Genç olun, tecrübeli olun, hepinize ihtiyacımız var. Daha iyi bir geleceğin yaratılmasına her türlü katkıyı vereceğinizi biliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

Ecz. Halit Hezkıl USLU

18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı