14.05.2014 BASIN AÇIKLAMASI

Bilimsel Eczacılığın Kuruluşunun 175. Yıldönümü Nedeni İle 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Ecz. Halit Hezkıl USLU’nun yaptığı
Basın Açıklamasıdır:
 
 
         Değerli Basın Mensupları,
 
         Ülkemizde modern eczacılığın temellerini oluşturan eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği 14 Mayıs 1839’dan bugüne tam 175 yıl geçti. Mesleki tarihimizde önemli bir yeri olan bugünü 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası olarak kutluyor olmanın sevincini yaşıyoruz.
 
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlık ve ilaç hakkının savunulması daha nitelikli sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirilmesi için yoğun çaba sarf eden bir mesleğin mensubu olmanın gururuyla yolumuzda yürümeye devam edecek ve nice nice 14 Mayıs’ları yine birlikte kutlayacağız.
 
         Değerli Basın Mensupları,
 
         Eczacılık, büyük oranda hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması, ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve ters etkilerinin bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir. Bu anlamda eczacı, ilacın üretilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yetkinlik sahibi olan bir ilaç uzmanı ve sağlık danışmanıdır. Eczane ise, en kolay erişilebilir ve halka en yakın sağlık kuruluşu olarak sağlık sisteminin kilit taşıdır. Çoklu fonksiyonları sebebiyle üzerine titrenmesi ve korunması gereken eczaneler son yıllarda giderek ağırlaşan sorunlarla boğuşurken, eczacılık mesleği de değer kaybetmektedir.  
 
         Sağlıkta tasarruf söylemi altında bütçeyi tutturmak ve sosyal güvenlik açıklarını kapatmak adına uygulamaya konulan ilaç politikaları, eczacıyı ve eczaneyi sıkıntıya sokar hale gelmiştir. İlaç giderleri, global bütçeye bağlanınca şirketler azalan karlarını artırmak için eczacılara verdikleri ticari ıskontoları kaldırmış ve keyfi bir uygulama yaparak stok zararlarımızı da ödememişlerdir. İlaç fiyatları da sürekli ucuzladığından bazı ürünler piyasaya sunulmamakta, bunlara ihtiyacı olan hastalarla hak etmediğimiz halde çaresizce karşı karşıya kalmaktayız. Yine, sürekli fiyat düşüşlerinin eczanelerde yaptığı servet kaybı ve gelir azalmasına karşı eczacıyı korumak için yeterli önlem alınmamasından şikâyetçiyiz. Ayrıca, uygulamalar ilacın bulunabilirliğini ortadan kaldırma noktasına gelmiş ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Gelinen noktada, muayene ücreti, ilaç fiyat farkı, kutu başına alınan ücret, katılım payı, geri ödeme sisteminden çıkarılan ilaçlar gibi birçok kalemde hastalardan tahsil ettiğimiz tutarlar yüksek miktarlara ulaşmıştır. Ekonomik sıkıntıda olan halkımızın bu bedelleri ödemesi de imkânsız hale gelmiştir. Biz ise eczacılar olarak bu sorunlarla uğraşmak yerine, halkımıza sağlık hizmeti sunmak ve bu hizmete daha da yoğunlaşmak istiyoruz.
 
Dünya’daki yeni gelişmelerle eczacı, ilaç uzmanı ve sağlık danışmanı olarak konumlanmaktadır. Buna odaklanması için, eczacının geliri de ilaç fiyatlarından bağımsız hale getirilmeli, meslektaşlarımızı fiyat düşüşlerinden koruyacak kutu ve reçete başına da ilave bir ücret verilmeli; ayrıca meslek hakkı da hak ettiğimiz seviyeye ivedilikle ulaştırılmalıdır.    Kamuya, serbest eczanelerin ulusal sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğuna, dolayısıyla eczacının vereceği bilimsel hizmet karşılığında bir bedel alması gerektiğini de ikna etmeliyiz.                              
 
         Ayrıca, son yıllarda sürekli sayıları artan, sayılarının artması yanında mevcutlarının da öğrenci kontenjanları artırılan Eczacılık Fakülteleri mesleğimizin önemli bir sorunu haline gelmiştir. Ülke gerçeklerini gözeten bir plana bağlı olmaksızın, mezunların istihdam sorunları dikkate alınmadan her geçen gün bir yenisi açılan eczacılık fakülteleri gelecekte mesleğimizin önünü kapatacak bir olgu olarak karşımızdadır. Eczacılık lisans eğitiminin nicelikli değil nitelikli hale getirilmesi önemlidir. Bunun için, Eczacılık Fakültesi açılmasına bugünden itibaren müsaade edilmemesi, öğrenci almayanların kapatılması, mevcutlarının ise öğrenci kapasitelerinin ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak ihtiyacımız seviyesine kadar azaltılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Mezunlar için ise istihdam politikalarında değişikliğe gitmenin de zamanı gelmiştir. Kamu kuruluşlarında, özel hastaneler ve devlet hastanelerinde eczacı sayısı mutlaka artırılmalı ve yeni mezunların bu alanlara yönelmesi özendirilmelidir. İlaç sanayinin ilacın üretiminde gerçek uzmanı olan eczacıları istihdam etmesini sağlayacak kararlar alınmalı ve yaşama geçirilmelidir. Eczacılık mesleğindeki değersizleşme ve eczacı emeğinin vasıfsızlaşması, sağlık sisteminde kapanmayacak bir yaranın açılması demektir. Bununda hiç kimseye yarar sağlamayacağı açık bir gerçektir.
 
         Tüm bu sorunların ortasında yol almaya çalışırken, sağlık sisteminin geliştirilmesine ve halk sağlığının korunmasına katkı sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sorunlar karşısında kesin çözümler ve o çözümü hayata geçirecek irade konusunda kararlıyız. Bizler; kendimizi, kentimizi, mesleğimizi, ama her şeyden önemlisi insan hayatını korumak ve kollamaya adamış meslek mensuplarıyız.
 
         Son olarak; taleplerimizin gerçekleşmesi “Hakkımızdır” diye düşünüyoruz. Tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutluyor, halkımıza ve yetkililere sorunlarımızı ulaştıracak siz değerli medya mensuplarına da teşekkür ediyoruz.          
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Adına
Ecz. Halit Hezkıl USLU
Başkan