15.06.2022 2022 YILI CEZAEVİ SÖZLEŞMELERİ YENİLEME İŞLEMLERİ HK.

Sayın Üyemiz,

 

2022 Yılı Adalet Bakanlığı (Cezaevi) sözleşme formları Odamıza gelmiştir. Sözleşme yapmak veya yenilemek isteyen üyelerimiz sözleşme formlarını Odamızdan temin edebilirler. Üyelerimiz sözleşme formlarını;

* Trabzon İli Ortahisar İlçesi ve Araklı İlçesi’nde bulunan eczacılarımızın 27 Haziran 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sözleşmede belirtilen evraklarla birlikte odamıza teslim etmeleri gerekmektedir. Sözleşmeler toplu olarak odamız tarafından teslim edilecektir.

* Trabzon İli Beşikdüzü İlçesi, Gümüşhane İli Merkez İlçesi, Rize İli Merkez İlçesi, Kalkandere İlçesi, Derepazarı İlçesi, Artvin İli Merkez İlçesi, Ardanuç İlçesi ve Arhavi İlçesi eczacılarımızın 30 Haziran 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar sözleşmede belirtilen evraklarla birlikte ilgili Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.

* Sözleşme ücreti 50,00 TLdir.

* Protokol tarihi olarak 30.05.2022 yazılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                TRABZON ECZACI ODASI

                                                                                                                                                                                                                                      YÖNETİM KURULU

 

 

Sözleşme yenilenmesi durumunda;

- Değişiklik olması durumunda ruhsat ve sertifika fotokopisi

- Eczane Bilgi Formu Ek-5 (2021 yılı satış hasılatını gösteren belge) (Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden ıslak imzalı)

- Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2022 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı (2021 Yılı) ile 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu 

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- "Sözleşmeye engel yoktur" belgesi (Odamız tarafından verilecektir.)

- Kurum'a verilecek dilekçe

Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalanması durumunda;

- Kimlik Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

- Ruhsat ve Sertifika Fotokopisi,

- İmza Sirkülerinin noter onaylı örneği,

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- Eczane Bilgi Formu Ek-5 (2021 yılı satış hasılatını gösteren belge)(Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden ıslak imzalı)

- Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2022 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı (2021 Yılı) ile 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu 

- "Sözleşmeye engel yoktur" belgesi (Odamız tarafından verilecektir.)

- Kurum'a verilecek dilekçe

 

BANKA HESAP NO:

T.C. Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi: ( 243) 39249990-5001

IBAN : TR18 0001 0002 4339 2499 9050 01