19.09.2014 SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM

 
Sevgili Meslektaşlarım,
Emanetinizi aldığımız günden bugüne yaklaşık bir yıl geçti. Geçmişin muhasebesini yaptığımızda, bu yılın nasıl geçtiğini çok yoğun bir tempoda çalıştığımız için anlayamadığımızı   görüyoruz. Sizlerin layık olduğu ve her türlü özveriyi gösterip, gecemizi gündüzümüze de katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süre zarfında, temas noktalarımızda sizlerin bize gösterdiği teveccüh karşısında ne kadar çalışsak az gelir. İtici gücümüz olduğunuz sürece sizler adına çalışma azmimiz artarak devam edecektir.

            Yaptığımız çalışmaları yakından takip ettiğinizi bilmekle beraber bazılarını  arz etmekte yarar görüyorum. Yasa ile kurulmuş meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliğe sahip ve şu anda 534 üyesi olan bir meslek kuruluşunu 7 kişilik yönetim ile yönetmenin zor olduğu takdir edeceğiniz bir gerçektir. Bundan hareketle, yönetim kurulumuz tüm toplantılarını denetleme kurulumuzla yapmasına rağmen; ayrıca 11 tane yardımcı komisyon oluşturup 119 kişi ile paralel bir çalışma da yapmaktadır. Bu yardımcı çalışma gruplarının koordinasyonu için yönetim kurulumuz onlara her türlü desteği; gerek katılımcı sağlayarak, gerekse de birlikte çalışarak vermektedir.
 
Odamız geniş bir coğrafya da faaliyet gösterdiğinden hizmetin hızlandırılması ve yerinde sonlandırılması için yasamızdan da aldığımız yetkiyle kendi bölgelerindeki meslektaşlarımızın da onayı alınarak  atanmış, 26 temsilci ve 17 temsilci yardımcısıyla da yetkilerimizi paylaşmaktayız.  Faaliyetlerimizin  önemli bir kısmında bu 43 çalışma arkadaşımız elimiz ayağımız olmakta ve bizlere kolaylık sağlamaktadırlar. Bölgemizdeki denetlemelerde de 57 meslektaşımız büyük özveriyle Odamızın denetleme faaliyetlerini yürütmektedirler. Seçimle oluşan kurullarımızdaki 22 kişiyle beraber atanmış, 219 meslektaşımızın da bizlerle çalışmasıyla üyelerimizin yarısına; diğer yarısıyla hizmet vermekteyiz. Bu kadar büyük bir kadro ile çalışmak bizleri dev bir orduya dönüştürmekte ve güçlü bir sinerji yaratmaktadır. Bir kişinin atacağı dev adımlardan çok, 534 kişinin atacağı insan adımlarını istiyoruz.
 
Ayrıca göreve geldiğimiz dönem mesleki anlamda sıkıntılarımızın sürekli arttığı bir sürece dönüşmüştür. Gün geçtikçe mesleğimiz yeni bir sıkıntıyla karşılaşmakta, daha çözüme ulaşmadan bir diğer sıkıntı önümüze sürüklenmekte, yani eczanelerimizin pastası küçültülmektedir. Eczanelerimiz yaşam savaşı verirken onları temsil eden meslek örgütünün "Oda giderlerine katkı payı"nı oda aidatının 15 katı olarak uygulaması hoş karşılanmamakta idi. Bu uygulama üyelerimizin Meslek Odasına soğuk bakmasına sebep oluyordu. Katkı payı miktarının hesabını da çok iyi yaparak; hem borçlarımızı ödeyebilecek hem de Oda faaliyetlerini aksatmayacak miktarı 9 kata indirdik.. Böylece hem tüm odalara göre en düşük, hem de iki yıllık sürede yaklaşık 250.000 lira üyelerimizin lehine bütçemizden fedakârlık yaptık. Yine, eczanelerimizin kullanmak zorunda olduğu defterlerin fiyatlarını  kayıp yaşamayacağımız en düşük fiyatlara indirdik.

            Göreve geldiğimizde nöbet panolarının çalışmasıyla ilgili sıkıntıyı çözmek adına firma temsilcisiyle görüşüldü. O ana kadar  130 civarında üyemiz nöbet panosunu ücreti karşılığında takmış 300 civarında takmayan eczanemiz kalmıştı. Şu anda 210  eczanemize nöbet panoları ücretsiz takılmış, geriye takılmayan 90 eczanemiz kalmıştır. Yenileriyle beraber büyüttüğümüz sistemi aksamadan çalıştırabilmek için Trabzon Eczacı Odası üzerine server kiralayıp yazılımını da güncelleyip değiştirerek düzgün bir şekilde çalışmasına gayret etmekteyiz.
 
Yine, Odamız üyelerinin akaryakıt giderlerine katkı olması için Edenred şirketiyle anlaşarak Petrol Ofisi’nden yapılan alışverişlerde  yüzde altı oranında indirim sağlanmıştır. İsteğe bağlı olduğundan aracı firma ile sözleşme yapılarak sağlanan özel bir kartla POAŞ’tan ücret ödemeden benzin veya motorin alınmakta, bedeli onbeş gün sonra numaralarını kaydettirdiğiniz kredi kartından çekilmektedir. Anlaşma yaptıktan kısa bir süre sonra Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tavan fiyat uygulaması başlattığından, Edenred firması yapabileceği en yüksek iskonto olan yüzde üç buçuk miktarını uygulamaya başladı. Ancak tavan fiyat uygulaması kaldırıldığında yine eski iskontomuz olan yüzde altı uygulaması üyelerimize verilecektir. 
 
Tüm üyelerimize,  üzerinde Trabzon Eczacı Odası logosu olan ve herkesin ayrı ayrı ünvanıyla beraber isimlerini yazdırdığımız ajanda bastırıp teslim ettik. Yine tüm üyelerimize eczacı rozeti bastırdık. İlaç bilgi kaynağı Rx Media Pharma CD'si alımı ile firma yetkilileriyle görüşülüp Odamız üyelerine toplu alım suretiyle en uygun fiyattan temin ettik.

            14 Mayıs Eczacılık Etkinliklerinde Forum Alışveriş Merkezi'nde bir hafta süre ile gün boyu stand kurulmuş ve meslektaşlarımızın halkımızla sağlık hizmeti sunumu yapmak üzere teması sağlanmıştır. Bugüne kadar Odamızın hiç yapmadığı bu etkinlikte görev alan eczacılarımızın birbirleriyle olan dostluklarının bu derece gelişebileceğini hesap etmemiştik. Öyle  bir kaynaşma yaşadılar ki gece kapanış saatinde görevli olmayanların da katılımıyla yirminin hatta bazen otuzun üzerinde eczacı bir arada olmaktaydı. Yine, aynı hafta boyunca kentimizin çeşitli yerlerinde seçilen reklam panolarının on tanesine,  Odamızı ve mesleğimizi tanıtıcı afişler koyduk. 14 Mayıs Balo Yemeğimizin ertesi günü Cephanelikte yine Odamızın ilk defa düzenlediği Mangal Şöleni'nde meslektaşlarımızın eş ve çocuklarıyla bir arada olduk. Çok beğenilen bu uygulamayı eylül ayı için de tekrarlayacağımızın sözünü verdik.

            Yine, göreve geldiğimiz bir yıl zarfında üç tane muvazaalı eczane açma girişimini çok ciddi ve özverili ekip çalışmalarıyla önledik. Örnek belgelerle dolu öyle kapsamlı dosyalar hazırladık ki; bir tanesini Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü'nce, bir diğerini de Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nce iptal ettirdik.Üçüncü muvazaa müracaatının da Ankara’da kurulan komisyonda sunduğumuz bilgi ve belgelerin kabul görmesiyle iptal ettirdik.

            Bizler, öncelikle başta mensubu olduğumuz eczacılık mesleğine, örgütümüze ve halkımıza hizmet edebilme gayretiyle çalışmalarımızı en mükemmel şekilde sürdürmeliyiz. Mesleğimizi ve geleceğimizi her türlü sıkıntılardan koruyacak ve kurtaracak olan; birlikte kurduğumuz örgütlü gücümüzdür. Doğru kullanmaya devam ettiğimiz, birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece bu gücün aşamayacağı engel  yoktur. Bu şekilde devam edersek çok güzel günler bizleri beklemektedir.
 
            Rüzgârla söner ateş, cılızsa
Rüzgârla büyür ateş, güçlüyse
        
            Mesleğimizi her türlü kötülükten koruyacak büyük ateşi yakacağınızı biliyor ve ona körük olacağımıza söz veriyoruz. Daha iyi bir geleceği hep birlikte kurmak ümidiyle hepinize üstün başarılar diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
 
Ecz. Halit Hezkıl USLU
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı