2. SINIF GERİ ÇEKME

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 03.07.2006 tarih 034049 sayılı yazıda Lilly İlaç Ltd. Şti. adına ruhsatlı olan Axid 300 mg Kapsül adlı preparatın 5020588 (02.2005-02.2007) ve 5020862 (02.2005-02.2007) seri numaralılarında yapılan kontroller sonucunda blister içindeki tüm kapsüller üzerinde ve kapsül yuvalarında beyaz toz görülmesi nedeniyle fiziksel yönden uygun bulunmadığı ve “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. sınıf geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter