22.06.2022 T. İŞ Bankası Protokolü Hakkında

43.A.00/5608

02.06.2022

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birliğimiz ile Türkiye İş Bankası arasında odalarımızın ve üyelerimizin bankacılık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanabileceği ve Bireysel Emeklilik sözleşmelerine ek katkı sağladıkları protokol yenilenmiş olup protokole göre;

-Üyelerimizin BES hesaplarına aylık %0,165 oranında ödeme yapılacak olup, bu ödemenin yapılabilmesi için Eczacılarımızın Teb Artı Sigorta aracılığı ile yaptıracakları Bireysel Emeklilik Sözleşmelerine aylık minimum 200 TL katkı payı ödemesi ve SGK Ödemesini banka aracılığı ile alması gerekmektedir. Bir aktif katılımcı üye için toplam ödeme tutarı yıllık 2.400 TL’yi geçmeyecektir.

-Üyelerimizin internet şubesi-İşcep-İşTablet-Bankamatik üzerinden yaptıkları FAST, EFT ve Havale işlemlerinden ücret tahsil edilmeyecektir.

-Üyelerimizin talep ettikleri çek karnelerinden değerli kağıt bedeli dışında masraf tahsil edilmeyecek, ancak banka tarafından gerekli görüldüğü durumlarda üyeye çek karnesi tahsisine ilişkin kredi değerliliğiyle ilgili yapılacak işlemler ücret istisnası kapsamında değerlendirilmeyecektir. Logolu çekler istisna kapsamında değildir. Banka, POS müşterisi olan ya da hali hazırda Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Kredisi kullanan veya banka kredi kartlarını aktif kullanan üyeler için de başvuruda bulunulması halinde aynı istisnaları tanımlayacaktır. Bu maddede belirtilen istisnalar dışında bankanın yürürlükteki masraf ve komisyon tarifesi geçerli olacaktır.

-Banka 2022 yılında Bireysel Emeklilik Hesabı ek katkısı almayı tercih etmeyen fakat 3 ay üst üste SGK ödemesini Bankadan alan Üyeye (Nisan-Mayıs-Haziran aylarında SGK ödemesini bankadan alan üyeye Temmuz ayında, Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında SGK ödemesini bankadan alan üyeye Ekim ayında, Ekim-Kasım-Aralık aylarında SGK ödemesini bankadan alan üyeye Ocak ayında Maxipuan hediye edilecektir.) Bankadan sahip oldukları ticari kredi kartı/kredi kartı/bankamatik kartlarına aylık 150 TL tutarında maxipuan hediye edilecektir. Maxipuanların kullanım süresi 1 aydır.

-Banka ÖKC’nin bankadan alınıp alınmadığına bakılmaksızın tüm marka ve model ÖKC’ler için de 59 TL OKC kullanım ücreti tahsil edecektir. Banka SGK Ödemelerini banka aracılığıyla alan üyelerin bankanın ÖKC’de tanımlı öncelikli banka olması ve ÖKC’nin ilgili ayda aktif olarak kullanılması ve ÖKC’den ilgili ayda en az 700 TL ciro geçmesi koşuluyla Bankadan sahip oldukları şirket kredi kartı/ kredi kartı/bankamatik kartlarına 59 TL Maxi Puan yüklenecektir. Maximiles kredi kartlarına yüklenen MaxiPuanlar MaxiMile dönüştürülemeyecek ve Avans Maximil kapatmakta kullanılamayacaktır. Maxi puanlar takip eden ay içerisinde üyenin açık ve aktif olan şirket kredi kartına yoksa kredi kartına ya da bankamatik kartına yüklenecektir. Privia kart sahibi üyelere maxipuan yüklemesi yapılmayacaktır. Hediye maxipuanların kullanım süresi 1 yıldır.

-Bireysel emeklilik hesabına ilişkin sözleşmeler TEB Artı Sigorta Brokerliği Anonim Şirketi aracılığıyla yapılacaktır.

Bilgilerinize ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Uzm. Ecz. Tahir Özelçi 

Sayman