25.08.2021 KAMUSAL DEMOKRATİK MESLEK ÖRGÜTLERİNİN BAĞIMSIZLIĞINA VE DEMOKRATİK İŞLEYİŞİNE ZARAR VERECEK DÜZENLEMELERDEN VAZGEÇİLMELİDİR

KAMUSAL DEMOKRATİK MESLEK ÖRGÜTLERİNİN

BAĞIMSIZLIĞINA VE DEMOKRATİK İŞLEYİŞİNE

ZARAR VERECEK DÜZENLEMELERDEN VAZGEÇİLMELİDİR

Basına ve kamuoyuna,

15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 5 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkileri genişletilmiş, meslek örgütleri, sendikalar, kamu yararı için kurulan dernek ve vakıflarda inceleme, araştırma ve denetleme yapma yetkisine, idari soruşturma yetkisi de eklenmişti. 20 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkileri kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, sendika, dernek ve vakıfların her türlü ortaklık ve iştiraklerini de kapsayacak şekilde bir kez daha genişletilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ne yazık ki anayasal hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmamakta, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurları olan kamu kurumu niteliğinde meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının işleyişine denetleme yetkisini aşan şekilde müdahale imkânını beraberinde getirmektedir. Diğer yandan Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını düzenleyen 135. Maddesi çerçevesinde söz konusu birliklerin idari ve mali denetimine ilişkin kuralların ancak kanunla düzenlenebileceği güvence altına alınmıştır.  Kanunla düzenlenebilecek bir alanın kararname ile düzenlenmesi Anayasamıza göre mümkün gözükmemektedir.

Bu doğrultuda kamusal-toplumsal yararı her şeyin üstünde tutan, Anayasa ile güvence altına alınmış meslek örgütlerinin bağımsızlığına ve demokratik işleyişine zarar verme riski doğuran bu düzenlemeden vazgeçilmelidir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

2. Bölge Ankara Eczacı Odası

3. Bölge İzmir Eczacı Odası

4. Bölge Adana Eczacı Odası

5. Bölge Konya Eczacı Odası

6. Bölge Samsun Eczacı Odası

7. Bölge Bursa Eczacı Odası

8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

10. Bölge Antalya Eczacı Odası

11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası

13. Bölge Erzurum Eczacı Odası

14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası

15. Bölge Isparta Eczacı Odası

16. Bölge Denizli Eczacı Odası

17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası

18. Bölge Trabzon Eczacı Odası

19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

20. Bölge Sakarya Eczacı Odası

21. Bölge Aydın Eczacı Odası

22. Bölge Malatya Eczacı Odası

23. Bölge Elazığ Eczacı Odası

24. Bölge Ordu Eczacı Odası

25. Bölge Mersin Eczacı Odası

26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası

27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası

28. Bölge Hatay Eczacı Odası

29. Bölge Manisa Eczacı Odası

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

32. Bölge Muğla Eczacı Odası

33. Bölge Afyon Eczacı Odası

34. Bölge Aksaray Eczacı Odası

35. Bölge Kütahya Eczacı Odası

36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

37. Bölge Sivas Eczacı Odası

38. Bölge Van Eczacı Odası

39. Bölge Edirne Eczacı Odası

40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası

41. Bölge Tokat Eczacı Odası

42. Bölge Giresun Eczacı Odası

43. Bölge Mardin Eczacı Odası

44. Bölge Batman Eczacı Odası

45. Bölge Çorum Eczacı Odası

46. Bölge Uşak Eczacı Odası

47. Bölge Amasya Eczacı Odası

48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası

49. Bölge Yozgat Eczacı Odası

50. Bölge Karaman Eczacı Odası

51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası

52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası

53.Bölge Niğde Eczacı Odası

54. Bölge Burdur Eczacı Odası