28.01.09 2009 YILI SGK SÖZLEŞMESİ TALEP EDECEK

      Sayın Üyemiz, 

      2009 SGK Sözleşmesi Türk Eczacıları Birliği'nce bastırılmış olup, Odalarımıza gönderilmeye başlanacaktır. Bu yılki sözleşmelerin eczane cirosuyla orantılı olarak üyelere aşağıdaki fiyatlardan;

%    0    İSKONTO YAPAN ECZANELER....................150,00 TL
%    1    İSKONTO YAPAPAN ECZANELER................250,00 TL
% 1,5    İSKONTO YAPAN ECZANELER.....................350,00 TL
% 2,5    İSKONTO YAPAN ECZANLER........................500,00 TL 

karşılığı sözleşme alacakları için, Üyelerimizin en geç 06 ŞUBAT 2009 tarihine kadar muhasebecilerinden alacakları 2008 yılı satış hasılatı belgesini Odamıza teslim etmeleri gerekmektedir. 

      Belgelerin Odamızca tasnifi ile belirlenen sayıda sözleşme talep edileceği, sözleşmelerin Odamıza ulaşması, üyelerimize dağıtımı ve tekrar Odamıza iadesi ile SGK'ya teslimi süresi dikkate alındığında, 01.03.2009 tarihinde sözleşme süresinin sona erecek olması nedeni ile de üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için belgelerin ivedilikle Odamıza teslimi gerekmektedir. 

         Bilgilerinize sunulur.


Ecz. Nevzat AKMAN
Başkan