2.SINIF GERİ ÇEKME !

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 12.07.2006 tarih 035792 sayılı yazıda Sanovel İlaç San. A.Ş. adına ruhsatlı olan Karum 75 mg Film Tablet adlı preparatın biyoeşdeğerlik çalışmalarını yapan Kanada merkezli Anapharm’ın bu etkin maddenin biyoeşdeğerlik analiz çalışmasının yeni bir yöntemle tekrarlanması gerektiği yolundaki raporu üzerine “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 1. sınıf A seviyesinde geri çekme işlemine alındığı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter