31.07.08 SGK VE DİĞER KURUMLARA AİT FATURA KESME İŞLEMİ HK

      Sayın Üyemiz, 

      2008 yılı protokolündeki eczane ıskonto oranları konusundaki mutabakat netleşip kurum provizyon sistemine henüz kaydedilmemiştir. 

      Bu itibarla Odamızdan bir bildirim yapılana kadar SGK, YEŞİLKART ve DİĞER KURUMLARA ait ay sonlandırma ve/veya fatura kesme işlemi yapılmayacaktır. 


      Nevzat AKMAN
      Başkan