31.12.2021 TARİHİNDE SÜRESİ SONLANACAK RAPORLAR HAKKINDA

SAYIN ÜYEMİZ,
       29.11.2021 TARİHİNDE YAYINLANAN SGK DUYURUSUNA İSTİNADEN SİGORTALILARIN SÜRE UZATIMINA TABİ RAPORLARININ BİR KISMININ SÜRESİ 31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE SONLANACAĞI DUYURULMUŞTUR. SİSTEMDE BU TANIMLAMA RAPOR KODLARINA GÖRE YAPILMIŞTIR.

       ANCAK 31.12.2021 TARİHİNDE SONLANMASI GEREKEN BAZI RAPORLARIN SİSTEMDE UZADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. YAPILAN DUYURUYA AYKIRI OLARAK UZATILMIŞ OLAN BU RAPORLAR KARŞILANIRKEN, RAPORDAKİ TANI KODLARININ KONTROL EDİLMESİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR. BAZI HASTALARIN RAPORLARINDA ANA TANI DIŞINDA 21.01,20.01 VEYA EK ONAY ALINMADAN KULLANILAN İLAÇLAR LİSTESİNDEKİ TANILAR VE BU KODLAR NEDENİYLE BAHSE KONU RAPORLAR SİSTEM TARAFINDAN UZATILMIŞ GÖRÜNMEKTEDİR.

       SÜRE UZATMA İŞLEMİ 31.12.2021 TARİHİNDE BİTMESİ GEREKEN, ANCAK MEDULADA UZAMIŞ GÖRÜNEN BU RAPORLAR KARŞILANIRKEN İÇERİĞİN MUTLAKA KONTROL EDİLMESİ BAHSEDİLEN DURUMUN TESPİTİ HALİNDE EN FAZLA 31.12.2021 TARİHİNE YETECEK MİKTARDA BİTİM SÜRESİ 2022 YILINA SARKAN TEK KUTULARDA MÜMKÜN OLAN EN KÜÇÜK AMBALAJIN VERİLMESİ ÖNEMLİDİR.