ANAGRELİD ETKEN MADDELİ

  
      
  
  
    
            

    21.03.2006  
  
  
  
    
  .        
  

“Anagrelid” Etkin Maddeli “Thromboreductin 0.5 mg Kapsül” Hakkında

35.A.00


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 16.03.2006 tarih 3932 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 01.03.2006 tarih 10285 sayılı yazısı gereğince “Anagrelid” etkin maddeli “Thromboreductin 0.5 mg Kapsül” isimli preparatın Dem Medikal ve Ecza Deposu San.Tic.Şti. adına ruhsatlandırıldığı bildirilmektedir.

Anılan yazı ve prospektüs örneği ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Eki: 2


ÖA