BİOMEKS İLAÇ FİRMASI'NDAN DUYURU !

                         18.BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Sayın Ecz.Nevzat AKMAN
18.Bölge Eczacı Odası Başkanı

Sayın Başkan ve Çok Değerli Meslektaşlarım

Bilindiği üzere 31.05.2005 tarihinde yayınlanan Bütçe Uygulama Talimatı ve daha sonra yayınlanan tebliğlerde ürünümüz Orthovisc 2ml, Sodyum hyaluronat ihtiva eden diğer ürünlerden haklı bir gerekçeyle ayrı bir grupta yer almaktaydı.

Ancak, 9 Aralık 2005 tarihinden geçerli olan Bütçe Uygulama talimatının Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi olan Ek-2D'de ürünümüz Orthovisc eşdeğer ilaç grubuna alınmıştır. Bu uygulama sonucunda geri ödeme kurumlarının provizyon sisteminde ürünümüz 62.75 YTL'den ödenmeye başlanmış olup; ürünümüzün etiket fiyatı ile geri ödeme sistemindeki fiyatı arasında ciddi bir fiyat farkı ortaya çıkmıştır.
Firmamız uygulamaya başlanan bu eşdeğer tanım ile ilgili, haklı itirazımızı tüm geri ödeme kurumlarına ve Sağlık Bakanlığı'na yazılı olarak bildirilmiştir.

Firma duyarlılığımız ve etik düşünce yapımız nedeniyle değerli eczacılarımızın ve dağıtım kurumlarının stoklarından dolayı mağdur olmamaları için piyasada ki mevcut olan Orthovısc ürünümüzü geri çekerek, uygulayacağımız ilgili iskonto oranlarını kendilerine yansıttık. Ayrıca, firmamız konuyla ilgili mevcut bu uygulamamızı ulaşamadığımız tüm eczacılarımıza duyurabilmek için TEB'ne yazıyla bildirmiş ve ilgili yazımız 13 Aralık 2005 tarihinde TEB'nin web sayfasında da yayınlanmıştır.

Ancak Kamu Kurumları nezlinde itirazımızın yeniden değerlendirmesi ve sonuçlarının belli bir zaman alacağı düşünülerek, firmamız bu tarihten itibaren yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile adı geçen ürünümüzde kamu ıskontosunu artırma kararı almıştır.  

Bu fiyat farkının gerek eczacı meslektaşlarımızı, gerekse hastalarımızı mağduriyete sokacağını düşündüğümüzden, büyük bir fedakarlıkta bulunarak ilgili ıskonto uygulamasını başlattık. Bu uygulamanın amacı her türlü ticari kaygıdan uzak ve etik bir anlayış içerisinde planlanmıştır.

Sekretaryasını Maliye Bakanlığının yürüttüğü geri ödeme komisyonuna ve üyeleri olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Emekli Sandığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü nezlinde; yapacağımız Kamu iskontosunu artırma ile ilgili girişimlerde bulunulmuş olup; bildiğiniz üzere 02.03.2006 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayınlanan ve yürürlük tarihi 06.03.2006 olan genelgede bu iskonto oranı Ek-2D Bedeli ödenecekler listesinde yayınlanmıştır.

Sizler ve Odanıza bağlı eczacı meslektaşlarımızla mevcut bu durumumuzu paylaşmak istedik. Değerli meslektaşlarımızın konuyla ilgili bilgi edinilmesi için gerekli duyurunun üyelerinize iletilmesi hususunda gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

                                                                  Ecz. Gülten DENER
                                                                      Genel Müdür