BRUFEN RETARD PİYASADAN GERİ ÇEKME !

BRUFEN RETARD-GERİ ÇEKME
35.A.00

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 29.05.2006 tarih 028259 sayılı yazıda Brufen Retard 800 mg Yavaş Salımlı Film Tablet adlı preparatın 252959Y00 (02.2005-01.2007) seri numarasında yapılan kontroller sonucunda tabletler üzerindeki baskıya ait boyanın etrafına bulaşması sonucu tabletleri kirletmesi, bir tabletin film tabakasının etrafına yapışması, etrafını pembe renkte boyaması ve renk değişikliği olması, tablet üzerinde yabancı cisim (tüy) görülmesi nedeniyle “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. sınıf geri çekme işleminin uygulanarak gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara veya ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,
Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

Eki: 1

ÖA