BUTÇE ve MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE VE MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞܒNÜN 03.01.2006 TARİHLİ GENELGESİ

35.A.00.00335
Ankara, 04.01.2006
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03.01.2006 tarihli Genelge ile, 9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve, yenisi yayımlanıncaya kadar 2006 yılında da yürürlükte bulunan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde bazı düzenlemelerin yapıldığı bildirilmektedir.
Buna göre;
1. Talimatın eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlardan bu Genelgenin eki (EK-1) listede yer alan ilaçların çıkarıldığı;
2. Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili gerekli düzeltmelerin yapıldığı ve bu Genelgenin eki (EK-2) listede gösterildiği;
3. Bu Genelgenin eki (EK-3) listede yer alan ilaçların, Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-2/D) ilave edildiği bildirilmektedir.

Genelge 06/01/2006 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

Eki:Genelge ve Ekleri