ÇALINTI DR.KAŞESİ VE SAHTE REÇETELER

                                 T.C. TRABZON İLİ
                                 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


KONU: ÇALINTI DR.KAŞESİ
VE SAHTE REÇETELER                                                    21.03.2006


                     18. BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI BAŞKANLIĞI'NADr. Ali GÖK ve Dr. Semih AYDOĞAN'a ait sahte Dr. Kaşesi ile çalıntı veya sahte reçeteler ile eczanelerden ilaç alındığı tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere Kontrole tabi uyuşturucu Madde ve Mühtahzarların reçeteleri 20.05.1985 tarih ve 5768 sayılı Genelge doğrultusunda yürütülmektedir.

1262 sayılı İspanciyari ve Tıbbı Müstahzarlar Kanununun 1.Maddesi ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkında Kanunun 24.Maddesi gereğince ülkemizde satılı yapılan bütün ilaçlar reçeteye tabidir.

Söz konusu bu ilaçlar 01.02.1986 tarihinden itibaren kendinden kopyalı, üç nüshalı, seri ve numaralı olarak Başkanlığımız tarafından basımı yapılarak Müdürlüğümüz aracılığı ile dağıtımı yapılmaktadır.

Bu reçetelerin kaybolması, çalınması ve değişik amaçlarda kullanılması durumunda diğer illerde bildirimi yapılan, kaybolan Dr.kaşesi, kayıp reçeteler, sahte reçeteler Müdürlüğümüzce ilgili sağlık kurum ve kuruluşlara ve eczanelerimize bildirilir.

Böyle bir durumda eczaneye gelen reçete sahipleri anında Emniyete ve Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.    

Yukarıda belirtilen hususların üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.


Dr. Şafak SÜNBÜL
Sağlık Müdürü