DAFLON 500 MG 30 TB HAKKINDA

14/05/2007


DAFLON 500 MG 30 TABLET HAKKINDA35.A.00.007781         14.05.2007

 

BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

SERVIER İlaç ve Araştırma A.Ş. tarafında Birliğimize gönderilen 09.05.2007 tarih, 2399 sayılı yazıda, “DAFLON 500 mg 30 Tablet” isimli ilacın 60 tabletlik ambalajlarda piyasaya verilmesine karar verildiği ve Sağlık Bakanlığı’nca onaylandığı belirtilmiş olup, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 07.05.2007 tarihinde yayımlanan 8517 sayılı Genelge uyarınca bu ilacın 30 tabletlik formlarının Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-2/D)’den çıkartıldığı bildirilmiştir.

Firma tarafından gönderilen yazı ekte olup, eczacıların stoklarında mevcut bulunan 30 tabletlik ambalajları ilgili depolar aracılığıyla iade edebilecekleri belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter