e-Borcu Yoktur Projesi

e-Borcu Yoktur Projesi

35.A.00
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimize yapılan başvurulardan, SSK ile anlaşmalı eczanelerden SSK prim borcu olmadığına dair belge istendiğinin ve meslektaşlarımızın söz konusu belgeye ulaşımında güçlükler yaşadığının tespit edilmesi üzerine, SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü’ne yazılan 13.02.2006 tarih 35.B.01.05.1.000943 sayılı yazımızla konunun çözüme kavuşturulması istenmiştir.

Birliğimize T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’ndan gelen 02.03.2006 tarih 153704 sayılı yazı ile,

SSK tarafından borcu yoktur yazısına ilişkin taleplerin daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılanması amacıyla “Sanal Sigorta ve e-Bildirge Uygulaması” kapsamında SSK tarafından “e-Borcu Yoktur Projesi” geliştirildiği,

“e-Borcu Yoktur Projesi” nin, SSK’da tescilli işyeri bulunan ve e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi almış olan işverenlere, vergi kimlik numaraları anahtar olarak kullanılmak suretiyle Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gidilmesine, SSK birimleri arasında yazışma yapılmasına veya faks çekilmesine gerek kalmadan www.ssk.gov.tr adresinden “borcu yoktur” yazısının istenilen gün ve saatte internet üzerinden alabilmelerine imkan sağlayan bir uygulama olduğu belirtilmektedir.

“e-Borcu Yoktur” uygulamasına ilişkin belgelerin 22.11.2005 tarih 901774 ek 16-357 sayılı Genelge ile SSK web sayfasında yayımlandığı, bu uygulamadan yararlanmak isteyen işverenlerin başvuru formlarını ve istenilen belgeleri SSK’da tescilli işyerlerinin bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden herhangi birine verilmek suretiyle başvuruda bulunulabileceği belirtilmektedir.

Buna göre; SSK’ya başvurup e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi almış olan işverenlerin internet üzerinden istenilen gün ve saatte “borcu yoktur” yazılarını almalarının mümkün olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter