ECZANELERİN DENETİMİ VE İLAÇ TASARRUFU HK.

                                         T.C.
                                   SAĞLIK BAKANLIĞI
                          İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ        


KONU: Eczanelerin Denetimi ve İlaç Tasarrufu

                                     TRABZON VALİLİĞİ
                                  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE

                                        GENELGE 2005/123      


       Son günlerde eczacılık uygulamaları ve ilaç bedellerinin geri ödeme kurumlarına
yansıtılmasında Bakanlığımıza ulaşan bazı şikayet ve bilgiler çerçevesinde; aşağıdaki dikkat çekilmesi ve belirtilen hususların ivedilikle yerine getirilmesi uygun görülmüştür.

       1) Eczanenenin sahibi ve mesul müdürü eczacılık mevzuatı gereği sürekli olarak görevinin başında bulunacaktır.

       2) Artmakta olan ilaç giderleri karşısında tüm eczacı ve hekimlerimizin gereksiz
ilaç kullanımını önleyici şekilde halkımızın bilinçlendirilmesine de katkıda bulunarak son derece sorumlu ve tasarruflu davranmaları gerekmektedir. İnsan ve toplum sağlığından ödün verilmeden yürütülecek bu çalışmalarda il sağlık müdürlüklerimizin tüm sağlık çalışanlarımızı ve eczacılarımızı bilgilendireceklerdir.

       3) Sağlık karnelerine hayali ilaç yazılarak, kupürleri geri ödeme kurumlarına fatura edilip, içerikleri ile kutuları çöpe atılmak suretiyle ilaç yolsuzluğu yapalabildiği bilgi edilindiğinden; il sağlık müdürlüklerince eczane denetimlerinde, ait olduğu reçetenin arkasına yapıştırılmamış ilaç kupürü, kupürü kesilmiş boş yada dolu ilaç kutuları ve sağlık karneleri bulundurulması durumunda, konu titizlikle incelenip gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.

       4) İl sağlık müdürlükleri tarafından eczanelerin ilaç aylık faturaları ve reçete sayıları izlenecek, bunlar ildeki ilgili geri ödeme kurumlarındaki döküm listeleri ile karşılaştırılacak ve olağan dışı durumlar özenle tetkik edilip, gerekli hallerde idari ve hukuki işlemler yapılacaktır.
    
       İl Sağlık Müdürlüklerimiz bu çalışmalar için eczanelerde yoğun, sıra dışı denetim yaparak mevzuat gereklerini uygulayacaklardır. Ek olarak yapılan inceleme sonuçlarında mevzuata aykırılığın tespiti durumunda aynı ay içerisinde, normal denetim neticeleri ise 3 ayda bir olmak üzere Bakanlığımız İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne bildirilecek, yapılacak işlemlerde oluşabilecek tereddüt hallerinde aynı Genel Müdürlükten alınacak görüş ve talimata göre hareket edilecektir.    
       Gereğini önemle rica ederim.
                                                                                      
DAĞITIM:
81 İl Valiliği                                                   Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR
                                                                       Bakan A.
                                                                       Müsteşar