EFEXOR XR 75 MG ve EFEXOR 150 MG TABLET

Efexor Film Tablet Hakkında
35.A.00
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 09.02.2006 tarih 526 sayılı yazıda; Wyeth İlaçları A.Ş. tarafından piyasaya sunulmuş olan Efexor XR 75 mg Film Tablet ve Efexor XR 150 mg Film Tablet isimli ilaçlara “Agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın görülen panik bozukluğu tedavisinde endikedir.” Şeklinde endikasyon ilavesinin ve kullanım şekli ve dozuna ilişkin tavsiye edilen maksimum dozun 225 mg’dan 375 mg’a çıkarılmasının T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Yeni prospektüs örneği yazımız ekinde iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,
Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter