G2D Karekodlu Ürünleri İade Ediyoruz

Sayın Üyemiz;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 05.11.2010 tarih ve 2010/123 sayılı Genelge ile “sözleşmeli eczaneler tarafından Kuruma fatura edilen sonradan karekodlanan ürünlerin (G2D etiketli) İlaç takip Sistemi üzerinde yapılan işlemlerini takiben dış ambalajında bulunan fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinin de 07.11.2010 tarihinden itibaren reçeteye eklenmesi gerekli görüldüğü” bildirilmiştir.

                Eczanelerimizde karışıklıklar ve yeni mağduriyetler yaşanmaması için eczane stoklarındaki G2D karekodlu ürünlerin tedbiren depolara iade edilmesi ve dağıtım kanallarından gelecek olan G2D karekodlu ürünlerin kabul edilmemesi faydalı olacaktır.

                Gereğini önemle rica ederiz.

                                                                                                                             Trabzon Eczacı Odası

                                    Yönetim Kurulu