KADEMELİ ISKONTO

Değerli Meslektaşlarım

23 Mart 2006 tarihinde “TEB 2. BAŞKANLAR DANIŞMA” toplantısına çağrı aldık. Gündem;  en az % 3.5 ile başlayan kamu sözleşmeleri idi.

11 Şubat 2006 tarihinde yapılan aynı gündemli “TEB 1. BAŞKANLAR DANIŞMA” toplantısında oluşan irade ve halen uygulanan % 3.5 dışında bir iskonto teklifinin TEB yöneticilerince kabul edilmemesi kararlılığının 2. toplantıda  yerini bir kararsızlık hatta korku’ya bırakmış olduğunu görmekten üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Oda Başkanlarımız sanki üzerlerine ölü toprağı serpilmişçesine bir önceki toplantıdaki kararlılığı bırakmış, hatta biraz daha bir şeyler verebiliriz gibi ve Merkez Heyetince alınan kararı destekler bir havaya bile girdiler. Açıkça kimlerin bu duruşa destek verdiğini bilmek istiyoruz dediğimizde de söz talebini dibe vurduğu ve kimsenin konuşmak istemediği sayın DOMAǒ ın  bile dikkatinden kaçmadı.

Bir kere Sayın DOMAÇ sanki karşı bir fikir beyan eden varmış gibi “sözleşme yapma” yetkisinin Merkez Heyetine ait olduğunu defalarca tekrar etmesini hem yadırgadım hem de başkanlar üzerinde bir baskı unsuru olarak kullandığını gözledim. Toplantı sanki başkanlar danışma değil, alınan “KADEMELİ İSKONTO” uygulaması hakkında Oda Başkanlarını bilgilendirme toplantısı idi.

Ucu açık iskonto talebi, 1. Başkanlar toplantısında tarafımızdan oybirliği ile reddedilmiş iken kademeli iskontonun kurtuluş reçetesi gibi sunulmasını anlamak mümkün değil. Ve daha önemlisi TEB Merkez Heyeti’nin uçuk bir  iskonto teklifi yada talebi karşısında da arkasındaki bunca desteğe rağmen herhangi bir tavır sergileyebileceği ümidimi de kaybetmek üzereyim. Zira Sayın DOMAǒa  Maliye Bakanı eczacılar % 10 iskonto verecekler diye dayatsa tavrınız ne olur sorusunu sorduğumda; Vermeyiz ve sözleşmeyi imzalamayız dedi. Peki bu gün neden aynı tavrı  47 Oda Başkanının 11 Şubat  2006 da 1. Başkanlar Toplantısında alınan kararlardan destek alarak sergileyemediklerini sorduğumda sessizlik hakim oldu ortama.

Meslek örgütümüzün “taviz verebilme” kapasitesi test edilmektedir. TEB Merkez Heyeti’nce %3.5 dışı bütün talepler reddedilmelidir.Verilecek en küçük taviz çöküşün başlangıcı olacaktır.

Sayın TEB Başkanı ve Yöneticileri! Halen vakit geçmiş değil. Sözleşmeler resmi olarak imzalanmadı. Kararlılık ve örgütlü yapımızla istenen tavizlere hep birlikte karşı durmalıyız. Karşı durmalısınız. Sizlerden beklenen budur.

Saygılarımla.  
                                                                                                    Nevzat AKMAN
Başkan