KLOZAPİN ETKEN MD.İÇEREN İLAÇLAR

Klozapin etken maddesini içeren ilaçlar hakkında
35.A.00
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 15.02.2006 tarih 683 sayılı yazıda; Klozapin etken maddesini içeren ilaçlara ilişkin T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 02.02.2006 tarih 4982 sayılı yazısı ekinde bir örneği gönderilen “Klozapin Granülosit İzlem Formu”nun kullanılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve uygulamanın bu doğrultuda yapılması konusunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel SekreterEki: 1
ÖA

[Ek dosya