LİBRAX,LİBKOL,KLİPAX TB YEŞİL REÇETE

                               T.C.
                         SAĞLIK BAKANLIĞI
                   İLAÇ ve ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI:B100IEGO120013
KONU:Kontrole tabi ilaçlar
                    TRABZON ECZACI ODASI
                         TRABZON

                       GENELGE
                       2005/183
     Bilindiği üzere Bakanlığımızca 29.05.1985 tarih ve 5768 sayılı tamim ile KIRMIZI,02.01.1986 tarih ve 2677 sayılı tamim ile de pskitrop madde ve müstahzarlar için YEŞİL RECETE uygulamasına başlanmıştır.
     Formülleri ve kontrole tabii maddeler içermeleri nedeniyle aşağıda isim,farmasötik şekil,ve diğer özellikleri belirtilen ilaçlar ''Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar'' kapsamına alınmıştır.

ilaç/Firma Adı           Etkin madde       Birim miktar    Ambalaj    Ruhsat Türü
______________________________________________________________________________________

-KLİPAX DRJ             Clordiazepoxide       5 mg       40 ve 100 drj   İmal R
(İbrahim Ethem)

_LİBKOL TB              Clordiazepoxide        5 mg       20 ve 50 tb     İmal R
(Saba)

-LİBRAX DRAJE           Clordiazepoxide        5 mg       40 ve 100 drj   İmal R
(ONKO)

    Söz konusu ilaçların YEŞİL REÇETE ile verilmesi,stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesi gerekmektedir.
    Konunun İliniz dahilindeki Tüm Sağlık Kurum ve kuruluşlarına,serbest hekim,veteriner hekim,diş hekimi,ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.                                                Prof.Dr.Necdet Ünüvar
                                                    Bakan a.
                                                    Müsteşar
Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.
Genel Sekreter
Ecz.Gonca Atagün
(İbrahim Ethem)