MALİYE SÖZLEŞMELERİ 2006

2006 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

2006 Yılı Eczane Sözleşmesi için Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında devam eden sözleşme görüşmeleri sonuçlanmış olup, 2006 Yılı Sözleşmesi taraflar arasında 05.04.2006 tarihinde imzalanmıştır.

2005 Yılında %3,5 olarak uygulanan eczane ıskontosu, Sözleşmenin III.Uygulanacak Esaslar başlıklı bölümünün 1.Maddesi ile yeniden düzenlenmiş olup, aşağıdaki linkten detaylara ulaşabilirsiniz.

[Ek dosya için tyklayynyz...] HABER BAŞLIĞI: 2006 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

2006 Yılı Eczane Sözleşmesi için Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında devam eden sözleşme görüşmeleri sonuçlanmış olup, 2006 Yılı Sözleşmesi taraflar arasında 05.04.2006 tarihinde imzalanmıştır.

2005 Yılında %3,5 olarak uygulanan eczane ıskontosu, Sözleşmenin III.Uygulanacak Esaslar başlıklı bölümünün 1.Maddesi ile yeniden düzenlenmiş olup, aşağıdaki şekildedir:

    III. UYGULANACAK ESASLAR

1.Bu protokol kapsamına girenlerin, tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde eczanelerden temin edecekleri reçete muhteviyatı ilaçlar için uygulanacak indirim oranları ile eşdeğer ilaç uygulamasında Tebliğde belirtilen hükümler geçerlidir.

Eczacı tarafından, Tebliğde belirtilen imalatçı/ithalatçı indirimi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden eczacı indirimi yapılır.

Eczacı indirimi 2005 yılı satış hasılatı (KDV hariç);

220.000 YTL’ye kadar olan eczaneler tarafından yüzde üç (% 3)
220.000 YTL ile 440.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından yüzde üçbuçuk (%3,5)
440.000 YTL ile 550.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından yüzde dört (%4)
550.000 YTL üzerinde olan eczaneler tarafından yüzde dörtbuçuk (%4,5)

oranında uygulanacaktır.
VII.SÖZLEŞME
8.Madde:
Kurumlarla bu protokol esaslarına göre sözleşme imzalayan eczaneler, Tebliğ eki (EK-3/B) bilgi formunu doldurarak 30 Nisan 2006 tarihine kadar illerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine, ilçelerde ise mal müdürlüklerine Say 2000i sistemine giriş yapılmak üzere teslim edeceklerdir.

HABER BAŞLIĞI: 2006 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

2006 Yılı Eczane Sözleşmesi için Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında devam eden sözleşme görüşmeleri sonuçlanmış olup, 2006 Yılı Sözleşmesi taraflar arasında 05.04.2006 tarihinde imzalanmıştır.

2005 Yılında %3,5 olarak uygulanan eczane ıskontosu, Sözleşmenin III.Uygulanacak Esaslar başlıklı bölümünün 1.Maddesi ile yeniden düzenlenmiş olup, aşağıdaki şekildedir:


    III. UYGULANACAK ESASLAR

1.Bu protokol kapsamına girenlerin, tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde eczanelerden temin edecekleri reçete muhteviyatı ilaçlar için uygulanacak indirim oranları ile eşdeğer ilaç uygulamasında Tebliğde belirtilen hükümler geçerlidir.

Eczacı tarafından, Tebliğde belirtilen imalatçı/ithalatçı indirimi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden eczacı indirimi yapılır.

Eczacı indirimi 2005 yılı satış hasılatı (KDV hariç);

220.000 YTL’ye kadar olan eczaneler tarafından yüzde üç (% 3)
220.000 YTL ile 440.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından yüzde üçbuçuk (%3,5)
440.000 YTL ile 550.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından yüzde dört (%4)
550.000 YTL üzerinde olan eczaneler tarafından yüzde dörtbuçuk (%4,5)

oranında uygulanacaktır.


VII.SÖZLEŞME

8.Madde:

Kurumlarla bu protokol esaslarına göre sözleşme imzalayan eczaneler, Tebliğ eki (EK-3/B) bilgi formunu doldurarak 30 Nisan 2006 tarihine kadar illerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine, ilçelerde ise mal müdürlüklerine Say 2000i sistemine giriş yapılmak üzere teslim edeceklerdir.

                               ECZANE BİLGİ FORMU


ECZACININ
ÜNVANI............: .....................ECZANESİ
ADI SOYADI........: .............................
VERGİ KİMLİK NO...: .............................
T.C. KİMLİK NO....: .............................

                    SATIŞ HASILATI   GELİR VERGİSİ  TAHAKKUK EDEN     ÖDENEN  
                    (KDV HARİÇ YTL)  MATRAHI (YTL)  VERGİ (YTL)      VERGİ (YTL)
        YILI


        2005
          
NOT: Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine onaylatılacaktır.