MELLERETTES 20 mg drj,MELLERETTES Damla,MELLERİL 25 mg drj,MELLERİL 100 mg drj

GERİ ÇEKME
"Melleretes 10 mg Draje, Melleretes Damla, Melleril 25 mg Draje, Melleril 100 mg Draje"
34.A.00.009230
Ankara,26.07.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 19.07.2005 tarih 37764 sayılı yazıda; Dünya Sağlık Örgütü’nün, Thioridazine etkin maddesini içeren preparatların OTC süresini uzatması ve buna bağlı olarak kardiyak aritmi sonucu ani ölüm riski olduğunu bildirdiğinden, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden Thioridazine içeren preparatların prospektüslerine bu uyarıyı ilave etmesinin istendiği; söz konusu firmanın ruhsatına sahip olduğu Melleretes 10 mg Draje, Melleretes Damla, Melleril 25 mg Draje, Melleril 100 mg Draje (Thioridazine etkin maddesi içeren) adlı preparatların prospektüslerine gerekli uyarıyı ilave etmeyerek, 30.06.2005 tarihi itibariyle geri çekme işlemi uygulanacağı bildirilmektedir.
Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve 2.sınıf (eczane seviyesi ) geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için söz konusu preparata ait stoklarında bulunan tüm serilerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,
Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Eki: 1

ÖA