MUVAZAA

                 Değerli Meslektaşlarım…

20 Mart 2006 Pazartesi günü Türk Eczacıları Birliği’nde ; TEB Muvazaa komisyonu  olarak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Sayın Dr.Mahmut TOKAÇ ile bir toplantı yaptık. Siyasetçi ve bürokratların bizim gibi düşünme ve davranış sergilemelerini beklemek ne derece doğru olur bilemiyorum. Ancak görünen o ki bürokrasi uygulamanın her kademesinde muvazaa ile ilgili olarak oda yöneticilerimizin taraflı hareket ettiğini düşünüyor. Bizler de taraflı hareket etmediğimizi ifade ederek komisyonumuzca  2005 yılına ait bölgesel ve tüm Türkiye’den toplanan verileri masaya koyduk.  muvazaa konusunda  mesleğimizden yana taraf olduğumuz ve  fakat kesinlikle ön yargılı olmadığımızı kendilerine ifade ettik. Düşüncelerimiz ve aldığımız kararlar konusunda Sayın Genel Müdürle samimi ve rahat bir ortamda değerlendirmelerde bulunduk.

Örnek olarak Odamıza ait verileri kullandık. 2005 yılında yaklaşık 30 meslektaşımız eczane açmak üzere müracaatta bulunmuş. 9 meslektaşımızın ikna, telkin ile muvazaa yapması önlenmiş, geri kalan 21 dosyanın 20 tanesine ilk yönetim kurulu toplantısı sonrası uygunluk kararı verilmiş ve sadece 1 tanesi için muvazaa kanaati bildirilmiştir. Bir meslektaşımız!  için verilen muvazaa kanaati nedeniyle yaklaşık 30 kişiyi bulan Oda Yönetim ve Denetim Organında görev yapan arkadaşlarımızı  taraflı davranmakla itham etmenin  doğru olamayacağını hatta haksızlık olacağını ifade ettim. Bizi haklı bulmakla birlikte yer yer keyfi uygulamalarla karşılaştıklarını da ifade ettiler.

Sayın TOKAÇ  eczane açılırken Eczacı Odasınca düzenlenen “ODA UYGUNLUK BELGESİ” için  ve  üye kayıt aşamasında oda yöneticilerinden (Kesin kanıt bulunamaması halinde)  zorlayıcı olmamalarını ve yasal süresi içinde “ODA UYGUNLUK BELGESİ” nin İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesini ancak eczane açıldıktan sonra denetimlerin arttırılması ile eczacıların görevi başında bulunup bulunmadıklarının tespiti ve yaptırım uygulanması gerektiği yönünde görüş bildirdiler. Bizlerde denetim yetkisinin  Eczacı Odalarına verilmesini ve /veya  ortak denetim yapılmasını ama mutlaka yaptırımların tavizsiz uygulanmasını talep ettik.

Sonuç olarak taleplerimizin yönetmelikler konulacağı ve uygulamanın kendilerince takip edileceği sözünü alarak toplantıyı sonlandırdık. Şu günlerde görüşülmesini  beklediğimiz 6197 sayılı yasa bu doğrultuda ve muvazaa konusunda odalarımızı daha da etkili  ve yetkili kılacaktır.

Mesleğimiz için daha iyi bir gelecek ümit ve temennisi ile saygılar sunarım.                                                                                


Nevzat AKMAN
Başkan