PİNGEL 75 MG TB

1. SINIF GERİ ÇEKME
35.A.00
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 26.06.2006 tarih 032968 sayılı yazıda Eczacıbaşı İlaç San. Ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan Pingel 75 mg Film Tablet adlı preparatın biyoeşdeğerlik çalışmalarını yapan Kanada merkezli Anapharm’ın bu etkin maddenin biyoeşdeğerlik analiz çalışmasının yeni bir yöntemle tekrarlanması gerektiği yolundaki raporu üzerine “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 1. sınıf A seviyesinde geri çekme işleminin uygulanarak gereğinin yapılmasının adı geçen firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Eki: 1
NK

[Ek dosya