RİZE-ARTVİN İL VE İLÇELERİNDE BULUNAN ECZACILARIMIZIN 2023 YILI SGK SÖZLEŞMELERİ YENİLEME İŞLEMLERİ HK

 

Sayı: 2023 / 242

Trabzon, 01.06.2023

 

            Sayın Üyemiz,

 

2023 Yılı SGK İlaç Temin sözleşmeleri Odamıza gelmiş olup; 01 Haziran 2023 Perşembe(bugün) gününden itibaren odamızdan dağıtımına başlanacaktır.

            Rize-Artvin İl ve İlçelerde bulunan eczacılarımız sözleşmelerini doldurup, istenen belgelerle birlikte 09 Haziran 2023 Cuma gününe kadar Odamıza gönderecektir.

2023 Yılı SGK İlaç Temini Sözleşme Formlarının hasılat bilgileri, ıskonto oranları ve fiyatları aşağıdaki tablo olup; Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesi Formu yenilenmeyecektir.

Bilgilerinize sunarız.           

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Her iki sözleşmenin tarihi olarak 01.10.2022 yazılacaktır.

Sözleşmeler ücretleri ödenerek odamızdan alınacaktır. (2023 yılı aidat ödemeleri yapılmış olmalıdır.)

Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde ruhsat sahibinin ve mesul müdür tarafından kaşe ve imzası olmalıdır.


2023 İlaç Temin Sözleşmesi’nin “KURUMA VERİLECEK” nüshasının en altında yer alan “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM VE KABUL ETTİM” el yazısı ile yazılıp kaşelenip imzalanacaktır. Diğer sayfaların ve nüshaların en altına PARAF atılması yeterli olacaktır.

Sözleşmeye eklenecek evrakların “KURUMA VERİLECEK” nüshaya eklenmesi gerekmektedir.

İlgili borçları, banka havalesi ile ödemek isteyen meslektaşlarımız için odamıza ait banka hesap numarası aşağıdaki gibidir:

 

BANKA HESAP NO:

T.C. Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi: ( 243) 39249990-5001

IBAN : TR180001000243392499905001

 

SGK SÖZLEŞMESİNE EKLENECEK BELGELER

 

1)  Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan 2021 yılı satış hasılatı gösteren onaylı (ıslak imzalı) Ek-5 formu veya E-Devlet İnteraktif Vergi Dairesinden alınan hasılat formu (Islak imza zorunlu değildir.)

2) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Doldurulmuş örneği için tıklayınız)

3) Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

4) Yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi(Eczacı Odasından alınan),

5) Adli sicil kaydı, (E-Devlet üzerinden alınabilir)(Eczane vereseli ise hem varis hem de mesul müdürün sicil kaydı olmalıdır.)  

6) İlk kez sözleşme yapanlar ile imzasında değişiklik yapan eczacıların yeni tarihli imza sirküleri,

7) Elektronik Ruhsatname ve Sertifika (ilk kez sözleşme yapacaklar için)

8) Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)

Hasılata Göre Kademe ve SGK Sözleşme Ücreti tablosu

 

SÖZLEŞME TİPİ

2021 YILI HASILAT BİLGİSİ (TL)

SÖZLEŞME FORMU İÇİN UYGULANACAK BİRİM FİYAT (TL)

1. KADEME (% 0)

0 – 1.020,600

300

1.KADEME (% 0)

1.020,600 – 1.701,00

500

2. KADEME (% 0,75)

1.701,000 – 2.126,250

700

3. KADEME (% 1,30)

2.126,250 – 2.551,500

800

4. KADEME (% 1,60)

2.551,500 – 3.572,100

900

5. KADEME (% 2,25)

3.572,100 – 4.252,500

1.000

6. KADEME (% 2,50)

4.252,500 TL’nin üzeri

1.100