RİZE-ARTVİN İLİ VE İLÇELERİNDE BULUNAN ECZACILARIMIZIN 2020 YILI SGK VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ YENİLEME İŞLEMLERİ HK

Sayı: 2020 / 422 

Trabzon, 14.10.2020

 

Sayın Üyemiz,

2020 Yılı SGK İlaç Temin ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri Odamıza gelmiş olup; 14 Ekim 2020 Çarşamba gününden itibaren dağıtımına başlanmıştır. Bu yıl pandemi nedeniyle sözleşmeler Odamız aracılığıyla eczanelerimize teslim edilecektir.

SGK İlaç Temin ve Tıbbi Malzeme Temin sözleşmesi yenileme işlemlerinin 30.10.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir. Rize-Artvin İl ve İlçelerde bulunan eczacılarımız sözleşmelerini doldurup, istenen belgelerle birlikte 26 Ekim 2020 Pazartesi gününe kadar Odamıza gönderecektir.

2020 Yılı SGK İlaç Temini Sözleşme Formları hasılat bilgileri, ıskonto oranları ve fiyatları aşağıdaki tabloda olup, Tıbbi Malzeme Temin Sözleşme Formu ücretsiz olarak verilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Her iki sözleşmenin tarihi olarak 01.10.2020 yazılacaktır.
 2. Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde ruhsat sahibinin ve mesul müdürün imzası olmalıdır.
 3. Oda aidatı borçları (borcunu ödeyenler hariç) ve sözleşme ücretlerinin ödemesi sözleşmeleri teslim etmek için eczanelerinize gelen oda personelimize pos cihazı ile yapılacaktır.
 4. İlgili borçları, banka havalesi ile ödemek isteyen meslektaşlarımız için odamıza ait banka hesap numarası aşağıdaki gibidir:

 

BANKA HESAP NO:

T.C. Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi: ( 243) 39249990-5001

IBAN : TR180001000243392499905001

 

SGK SÖZLEŞMESİNE EKLENECEK BELGELER;

 1. Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan 2019 yılı hasılatını gösteren onaylı form (Ek-5 Formu),
 2. Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Doldurulmuş örneği için tıklayınız)
 3. Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,
 4. Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
 5. Adli sicil kaydı, (E-Devlet üzerinden alınabilir)
 6. İlk kez sözleşme yapanlar ile imzasında değişiklik yapan eczacıların yeni tarihli imza sirküleri,
 7. Elektronik Ruhsatname ve Sertifika
 8. Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)

 

 

 

TIBBİ MALZEME TEMİN SÖZLEŞMESİNE EKLENECEK BELGELER

 1. Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni (Doldurulmuş örneği için tıklayınız)
 2. Başvuru formu  (Sözleşme metninin 5. Sayfası doldurulmuş örneği için tıklayınız)
 3. Eczane Mesul Müdürüne Ait İmza Sirküleri ve Kimlik Fotokopisi (İlk kez sözleşme yapanlar için gereklidir) Noter tarafından onaylanmış olmalıdır
 4. Eczane Mesul Müdürünün İl sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenmiş mesul müdürlük belgesi, eczane ruhsat ve sertifika örneği (Noter onaylı/ Düzenleyen İl sağlık müdürlüğü tarafından onay)
 5. Eczane Mesul Müdürü ve sahibine ilişkin adli sicil kaydını gösterir belge (Mahkeme kararı görünüyorsa karar fotokopisi) Aslı (Güncel/yeni tarihli ve E-devlet üzerinden alınanlar Resmi Kuruma verilecek şeklinde seçilerek alınması)
 6. Eczanenin ÜTS sistem kaydını gösterir belge (ÜTS sisteminden alınabilir.)
 7. Örnekleme yöntemini kabul etmeyenlerin bu talebine ait dilekçesi (Aslı)
 8. Dilekçe (Aslı) (Dilekçe örneği için tıklayınız)

 

NOT: Vereseli eczanelerde sözleşme formu sahip ve sorumlu eczası tarafından birlikte imzalanacaktır. Her ikisininde adli sicil kaydı bulunacaktır.

NOT: Sözleşmedeki tüm ilgili alanların doldurulup imza / kaşe yapılması. (Sözleşmenin 2.4. ve 5. sayfaları doldurulacak ve imzalanacaktır)
Ayrıca Kuruma verilecek sözleşme formunun sağ üst köşesine eczane sicil no yazılmalıdır.

 

 

Hasılata Göre Kademe ve SGK Sözleşme Ücreti Tablosu:

SÖZLEŞME TİPİ

2019 YILI HASILAT BİLGİSİ (TL)

SÖZLEŞME FORMU İÇİN UYGULANACAK BİRİM FİYAT (TL)

 

1. KADEME (% 0)

0 - 600.000

150

 

 

 

 

 

1.KADEME (% 0)

600.000 – 1.000.000

250

 

 

 

 

 

2. KADEME (% 0,75)

1.000.000-1.250.000

350

 

 

 

 

 

3. KADEME (% 1,30)

1.250.000-1.500.000

400

 

 

 

 

 

4. KADEME (% 1,60)

1.500.000-2.100.000

450

 

 

 

 

 

5. KADEME (% 2,25)

2.100.000-2.500.000

500

 

 

 

 

 

6. KADEME (% 2,50)

2.500.000 TL’nin üzeri

550