SİBELİUM KAPSÜL PİYASADAN GERİ ÇEKME!

Sibelium Kapsül GERİ ÇEKME
34.A.00.011062
ANKARA,31.10.2005

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 26.10.2005 tarih 53704 sayılı yazıda Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne ait Sibelium Kapsül isimli preparatın 506757-506758 seri numaralılarına fiyat kupüründe ürün isminin Sibeluim olarak yazılması nedeniyle 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 3. sınıf geri çekme işleminin uygulandığı ve gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara veya ruhsat sahibi firmaya iade edilmesinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter