SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA ODAMIZ ÇALIŞMASI

 

05 KASIM 2011 TARİHLİ  SUT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA ODAMIZ ÇALIŞMASI 

 

1)    Muayene  Ücretleri   ( Geçerlilik tarihi  05.11.2011)

      Birinci  basamak  sağlık  kuruluşları, kronik  hastalıklar  ve  acil  haller  dışında,10 gün  içerisinde  aynı  branşta farklı  sağlık  hizmet  sunucularına  yapılan  başvurularda  muayene ücreti 5TL artırılarak  tahsil edilir.

 

2)    İlaç  Raporları    (  Geçerlilik  tarihi 17.11.2011)

     Hasta  kimlik  bilgileri  veya  ilaç  adına  ilişkin  yazım hataları  ile  SUT  hükümlerine  göre  eksikliği  bulunan (ilacın  kullanım  dozu,etken  madde,kullanım  süresi,tedavi şeması,ICD-10 kodu  vb.) ilaç  raporlarında  ilgili düzeltmeler;  uzman  hekim  raporlarında ,raporun çıktığı  hastanede  raporu düzenleyen  hekim tarafından(bu  hekimin  bulunmaması halinde aynı branştan hekim) ,sağlık kurulu  raporlarında  ise raporda  yer  alan  hekimlerden  biri  tarafından  yapılması,raporlar  elektronik  ortamda  düzenlenmiş  ise ,bu  düzeltmelerin  başhekimlik  tarafından  elektronik  ortamda  onaylanması  koşuluyla, düzeltmeye  esas  reçete  tarihinden  itibaren  süresi  sonuna  kadar  geçerlidir.

 

3)    ICD-10 Kodları  ( Geçerlilik  tarihi  06.12.2011)

     Meslektaşlarımız  06  Aralık 2011  tarihinden itibaren, SGK  resmi internet  sitesinde  yayımlanan   Hasta  katılım  payından   muaf  tutulan  ilaçlar listesinde   yer  alan  ICD-10 kodlarını  baz  alarak  reçete  karşılayacaklardır.

 

4)    1 Aylık doz  ifadesi  ( Geçerlilik tarihi 17.11.2011)

    Tebliğde  yer  alan  “ 1 aylık doz”; 28,29 ve 30  günlük  kullanım  sürelerini  ifade  eder.

 

5)    Enteral  beslenme  ürünleri  ( Geçerlilik  tarihi  17.11.2011)

         Enteral  beslenme  ürünleri  hakkında   yapılan  değişiklik ile  birlikte, uzman  hekim  raporu  şartı  yerine  sağlık  kurulu  raporu  şartı  getirilmiştir.İlgili  maddenin  geçerlilik  tarihi  olan 17.11.2011  tarihinden  önce  oluşturulmuş   raporlar  süreleri  sonuna  kadar  geçerlidir.

6)    Klopidrogel  etken  maddesini içeren   ilaçlar  ( Geçerlilik tarihi 17.11.2011)

    Klopidrogel  etken  maddesini  içeren  ilaçlar  için  raporsuz  reçete  edilme  şartı  olarak SUT’ta  geçen “ bir  defaya  mahsus  olmak  üzere” ibareleri  kaldırılmıştır.

 

7)    Solunum  Sistemi  Hastalıkları  ( Geçerlilik  tarihi  17.11.2011 )

        “Mevsimsel   alerjik  rinit  tedavisinde” cümlesindeki “mevsimsel” ifadesi  kaldırılmış olup , söz  konusu  cümle “Alerjik  rinit (mevsimsel,yıl boyu devam  eden (pereniyal), birlikte  seyreden  astım dahil) şeklinde  değiştirilmiştir.

    Montelukast ve antihistaminik kombinasyonları (Levmont,Desmont);’’alerjik rinit ile birlikte seyreden astım  tanısına ek olarak “Alerjik  rinit (mevsimsel,yıl boyu devam  eden (pereniyal), birlikte  seyreden  astım dahil)” tanılarında da reçete edilebilecektir.

 

8)    Statinler ve diğer   lipit  düşürücü  ilaçlar  (Geçerlilik  tarihi  17.11.2011)

        Bu  ilaçlar uzman  hekim  raporuna  dayanılarak  tüm  hekimlerce  reçete  edilir.Tedaviye  başlamaya  esas  olan  ilk  uzman  hekim  raporunda,bu  rapor  öncesi  son  6  ay  içinde  yapılmış,kan  lipid  düzeylerinin  yüksek  olduğunu  gösteren  tetkik  sonuçları  belirtilir.

        Söz  konusu  ilaçlar  için  belirli  uzman  hekimler tarafından  (İç  hastalıkları, Çocuk  sağlığı ve  hastalıkları,Kardiyoloji, Kalp  damar  cerrahisi  veya  Nöroloji)    rapor  düzenlenebilirken ,17.11.2011  tarihinden  itibaren  tüm uzman  hekimler  tarafından  bu  ilaçlarla  ait  rapor  düzenlenebilecektir.

 

 

9)    Nöropatik Ağrı  (Geçerlilik  tarihi 17.11.2011)

 Gabapentin  ve  Pregabalin  etken  maddelerini  içeren  ilaçlar  için  reçete  yazabilen   ve  rapor  düzenleyebilen   hekimlere  cilt  hastalıkları  uzmanı  eklenmiştir.

 

10)  Raporlu  Reçeteler  ( Geçerlilik  tarihi 17.11.2011)

Sağlık  raporuna  dayanılarak  yazılan  reçetelerde,SUT eki EK-2 Listesinde    bulunan  veya  bulunmayan (kür ve  tedavi  planı  olan  ilaçlar  hariç) ilaçlar ,ilaç  bitim  tarihinden  15 gün  öncesinde  verilebilecektir.

 

11)  Parenteral  Demir  Preparatları  ( Geçerlilik  tarihi 17.11.2011)

        Parenteral  Demir  preparatları  (Venofer amp, Ferroven amp vb.)  aşağıda  yer  alan  durumlarda  bu  durumların  belirtildiği  uzman  hekim  raporuna  dayanılarak  tüm  hekimlerce  reçete  edilir;

a.    İntestinal malabsorbsiyon sendromları

b.    Kronik  inflamatuvar  bağırsak  hastalıkları

c.    Aktif GIS kanaması olan hastalar

d.    Hemodiyaliz hastaları

e.    Total ve subtotal gastrektomili hastalar

f.     Atrofik gastritli  hastalar

g.    Oral  demir alımını  tolere  edemeyen hamileler

 

12) Psikiyatrik  hastalıklar  ( Geçerlilik  tarihi 17.11.2011)

     Psikiyatrik  hastalıkların tedavisinde  kullanılan     antidepresan  ve  antipsikotik  ilaçlarda  endikasyon  uyumu    şartı  kaldırılmıştır.

 

13) Demans  tedavisi  ( Geçerlilik  tarihi  17.11.2011)

Demans  tedavisinde  antipsikotik ilaç  kullanımında  endikasyon  uyumu  şartı  kaldırılmıştır.

Antipsikotik  ilaçların   G30 (Alzheimer hastalığı ) ve  alt  kodlarındaki   teşhislerde  kullanımında  endikasyon  uyumu  aranacaktır.  

 

14) Üre  içeren preparatlar  ( Geçerlilik  tarihi 17.11.2011)

       SUT’ta  yer alan  “Üre  içeren  preparatlar  ifadesi”, “Sadece  üre  içeren preparatlar” olarak  değiştirilmiştir.

        Sadece  üre  içeren  preparatlar ( Ürederm,Excıpıal,Nutraplus vb.) cilt  hastalıkları  uzmanı  tarafından  reçete  edilebilir  ve  sadece  ihtiyozis  veya  kseroderma  endikasyonlarında  ödenir.

 

15) Contractubex Jel  ( Geçerlilik  tarihi  17.11.2011)

Contractubex  jel sadece  Plastik  cerrahi  uzman  hekimlerince  reçete  edilebilir.

 

16) Göz damlaları  (  Geçerlilik  tarihi  17.11.2011)

    

Siklopentolat  HCL (Sikloplejin), Tropikamid (Tropamid), Fenilefrin HCL (Mydfrin)  etken  maddelerini  içeren  göz  damlaları  sadece  göz  hastalıkları  uzman  hekimleri  tarafından  reçete  edilebilir.

 

17) Sülfasalazin (Salazopyrin  tb)  (Geçerlilik  tarihi  17.11.2011)

Sülfasalazin  etken  maddesini  içeren  ilaçlar ( Salazopyrin tb) için  yer  alan  raporsuz  ödenmez  şartı  kaldırılmıştır.

 

18) Anjiotensin  Reseptör  Blokerleri (ARB) ( Geçerlilik  Tarihi  17.11.2011)

       Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil): uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Not: SUT değişiklikleri  ile  ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan çalışma ekte yer almaktadır. Tebliğde , hepatit tedavisi, kanser ilaçları, IVF tedavisi,enteral beslenme  ürünleri ve  bazı özel hastalıklarla ilgili çeşitli değişiklikler  yer  almaktadır. Meslektaşlarımızın ilgili bölümleri incelemeleri önem arz etmektedir.