SYMBİCORT FORTE TURBOHALER !

Sahte Symbicort Forte Turbuhaler Hakkında
35.A.00
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
Birliğimize T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 27.03.2006 tarih 015953 sayılı yazı ile Astra Zeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. yetkilerinin 20.03.2006 tarihli dilekçe ile Sağlık Bakanlığı’na müracaat ederek;

Symbicort Forte Turbuhaler adlı ürünlerinin orijinal ambalajlarında doz yükleme bileziğinin kırmızı olduğunu,

Ankara’da faaliyet gösteren bir eczanenin Symbicort Forte Turbuhaler adlı preparatın doz yükleme bileziğinin mavi olduğunu bildirdiği,

Firma yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonucu mavi doz yükleme bileziğine sahip Bricanyl Turbuhaler isimli ürünün etiketinin sökülerek üzerine sahte Symbicort Forte Turbuhaler etiketi yapıştırıldığı ve sahte basılmış prospektüsle birlikte sahte Symbicort Forte Turbuhaler olarak satıldığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve stoklarında mevcut bulunan Symbicort Forte Turbuhaler adlı preparatın incelenerek mavi doz yükleme bileziğine sahip olanların tespit edilmesi halinde satışının durdurulması ve T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne faks ile (Faks No: 0.312.309.71.18) bilgi verilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,
Erdoğan ÇOLAK
Genel SekreterEki: 2

ÖA