TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

                                   BASIN AÇIKLAMASI

Geri ödeme kurumlarındaki farklı uygulamalar, ucuz eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle yaşanan olumsuzluklar ve ilaç fiyat düşüşleri ilgili olarak halkımızı bilgilendirme ve yetkilileri uyarma ihtiyacı duyuyoruz.

Kamu Sosyal Güvenlik kurumlarının farklı uygulamaları nedeniyle vatandaşlarımız arasında sanki bir sınıf ayırımı söz konusudur. Bağ-kur’lu hastaya verilen bir ilaç SSK’lı hastaya verilmemekte yada emeklinin fiyat farkı ödeyerek aldığı bir ilaç bağ-kur’lu hastaya fiyat farkı alınmadan verilebilmektedir. Bu türden uygulamalar hastaları rencide ettiği kadar biz eczacıları da sıkıntıya sokmakta olup kamu kaynaklarının istismarına da yol açmaktadır.

Bütçe uygulama talimatı ile başlayan UCUZ EŞDEĞER ilaç uygulaması prensipte doğru olmasına karşın uygulamada yapılan yanlışlıklar hastalarımızla eczacılarımız ve hekimlerimizle eczacılarımız arasında sorun yaşanmasına neden olmaktadır.

Hiç eşdeğerliliği olmayan yada benzer ilaçların provizyon sistemine eşdeğer kabul edilerek işlenmesi nedeniyle hastalarımız ilaçlarının aynısını veya farmasotik eşdeğerini alamamaktadır. Yasaya göre eşdeğer ilacın verilebilmesi için bir ilacın en az %1 piyasa payına sahip olması yada en az 5 ay piyasada sürekli olarak bulunması şartı konmuş iken 10 yıl evvel üretimden kaldırılmış bir ilaç bile eşdeğer listesine işlendiği için hastalarımıza ilaç temininde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ve bu sıkıntıları çözmek için de eczacı odaları ve Türk Eczacıları Birliği’nden başka çaba harcayan da yok.

Sisteme kayıtlı 6500 çeşit ilaçtan ilk etapta kural dışı olarak eşdeğer sayılan 278 kalem ilaçla ilgili düzeltme Türk Eczacıları Birliğince yapılarak Geri ödeme kurumuna verilmiş ve kayıtlar düzeltilmiştir. Bu defa yaklaşık 200 kalem ilaçla ilgili hatalar düzenlenerek ilgili yerlere ulaştırılmış ancak henüz tam bir düzeltilme sağlanamamıştır.

Yukarıda açıkladığım nedenlerle sorun eczane dışı merkezlere bağlı olduğu için çözülünceye kadar hastalarımızdan anlayış bekliyoruz.İlaç fiyatlarında dönemsel olarak düşüşler yaşanmaktadır. Bizler yıllardır ilaç fiyatlarının halkımızın alım gücü ile paralellik göstermesi gerektiğini, ilaçtan KDV alınmayarak fiyatların belli oranda ucuzlayacağını söyledik. İşte KDV %18 den %8 e düştü. Yetmez ! Bize göre bu oran sıfırlanmalıdır. 2004 yılında çıkarılan ve Avrupa Birliği normları ile EURO’ya endekslenen ilaç fiyatları Euro nun değer kaybı ile % 8.83 oranında düşürülmüştür. Biz ilacın ucuz olmasından yanayız ancak eczanelerimizde döviz ile ilaç satmıyoruz ki düşüşün maliyetini biz karşılayalım. DÖVİZ artışları doğrudan ilaç sanayicilerimizi ilgilendirdiği için eczanelerimizde oluşan zararın sanayicilerce dağıtım kanalları vasıtasıyla karşılanması gerekir.
Kamu geri ödeme kurumları eczane ödemeleri konusunda sözleşmelerde yazılı taahhütlere uymamakta ve ödeme gecikmeleri sürmektedir.

Bizler bütün olumsuzluklara rağmen insanımızı ilaçsız bırakmamak için çaba harcıyoruz. Yetkili ve sorumluları da attıkları imzaya sadakate çağırıyoruz.
        
Saygılarımla.                                                                                                                                  


                                                             Nevzat Akman
                                                        18. Bölge Eczacı Odası
                                                               Başkanı