T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İLE ODAMIZ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL İPTAL EDİLMİŞTİR !

18.BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI BAŞKANLIĞI'NA


İLGİ: 14.03.2005 tarihli protokol
İlgi tarihli protokol ile; İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan çocuk, genç ve özürlülere (Fatih Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu, Trabzon Rehabilitasyon ve ADM Merkezi) ilişkin olarak kuruluş doktorunca ve ilgili sağlık kuruluşları doktorlarınca ayaktan ve muayene ve tedavi sonucu düzenlenen resmi hasta reçetelerinin Trabzon Eczacı Odası tarafından saptanan sıra dahilindeki serbest eczaneler tarafından karşılanması sürecine ilişkin usul ve esasları belirlemede kuruluşlarımızın ilaç ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.
Ancak, protokole dahil tüm kuruluşlarımız, uygulama ile ilgili Müdürlüğümüze ilettiği raporlarda çeşitli aksaklıkların meydana geldiğini, bu durumun hizmet verilenlerin sağlık sorunlarında telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini ve anılan protokolün iptal edilmesini istemektedirler.
Bu talep İl Müdürlüğümüzce de uygun görülmekte olup, protokolün iptali hususunu arz ederim.
                                                                       Selim ÇELENK
                                                                       İl Müdür V.