T.C. ZİRAAT BANKASI

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,


Birliğimize yapılan başvurulardan, T.C.Ziraat Bankası tarafından, eczacıların SSK'ya ilişkin EFT işlemlerinden ücret tahsil edildiğinin, dekont ve/veya makbuz verilmediğinin bildirilmesi üzerine T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne 14.03.2006 tarihinde yazı yazılmış ve konunun çözüme kavuşturulması istenmiştir.

T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gelen 28.03.2006 tarihli yazı ile EFT ücreti talep eden Ziraat Bankası şubelerinin isimlerinin bildirilmesi istenmekte olduğundan, Bölgenizde EFT ücreti talep eden Ziraat Bankası şubelerinin Birliğimize bildirilmesini rica ederim.Genel Sekreter
Ecz.Erdoğan ÇOLAK