TEB 35.DÖNEM BÜYÜK KONGRESİ

MERKEZ HEYETİ

Başkan:        Ecz.Mehmet DOMAÇ      
II.Başkan:     Ecz.M.Ekrem EŞKİNAT        
Genel Sekreter:Ecz.Erdoğan ÇOLAK  
Sayman:        Ecz.Sertaç ÖZMEN
Üyeler:          Ecz.Metin KOCAGÜL
                    Ecz.Nükhet TARTAN
                    Ecz.Alaaddin IŞIK
                    Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
                    Ecz.Fırat ATEŞ
                    Ecz.Mustafa GÖNEN
                    Ecz.Çağatay ÇAKAR

DENETLEME KURULU
Başkan:           Ecz.İrfan KARAKULLUKÇU
Üye:                Ecz.Kemal YÜKSEL
Üye:                Ecz.Salih ABBASOĞLU