TEB veANADOLU ANONIM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA                            31.08.2005 009797

İlgi:12.08.2005 tarih 34A.00.09462 sayılı yazımız
  
    Türk Eczacıları Birliği ile Anadolu Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı arasında 11.08.2005 tarihinde protokol imzalandığı ve Birliğimiz tarafından Anadolu Sigorta için bastırılan sözleşme formlarının hangi şartlarda üyelerimiz tarafından temin edileceği ilgi yazımız ile bildirilmişti.
    Anadolu Anonım Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı ile sözleşme yapacak olan üyelerimizin sözleşme formunun kuruma gönderilecek olan nüshası ile kuruma kesecekleri fatura ve eki reçeteleri,aşağıda belitilenGenel Müdürlük adresine göndermeleri gerekmektedir.
   Bilgilerinizi ve üyelerinize gerekli bilgilendirilmenin yapılmasını rica ederim.
   Saygılarımla
   Ecz.Sabih Tekin Çağlar
   Genel Sekreter

ADRES:
ANADOLU ANONIM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(Handan Oğuz/Hanife Dönmez Kılıç dikkatine)
Büyükdere Cad.İş Kuleleri Kule 2 Kat:22
4.Levent/İSTANBUL