TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATLARI

Yardımlaşma Sandığı Aidatları Hk.
Sayı:35.A.
Ankara, 02.01.2006
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasına esas olan katsayının 01.01.2006 – 30.06.2006 dönemi için 0,04265 ; 01.07.2006 – 31.12.2006 dönemi için 0,04373 olduğu, 31 Aralık 2005 tarih 26040 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 5437 sayılı 2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile açıklanmıştır.

01.01.2006 – 30.06.2006 döneminde;

Giriş Aidatı : Eczane Eczacısı İçin 64,00.-YTL.
Kamu Eczacısı İçin 32,00.-YTL.
Yıllık Aidatı : Eczane Eczacısı İçin 64,00.-YTL. Kamu Eczacısı İçin 32,00.-YTL.
01.07.2006 – 31.12.2006 döneminde;
Giriş Aidatı : Eczane Eczacısı İçin 65,60.-YTL.
Kamu Eczacısı İçin 32,80.-YTL.
Yıllık Aidatı : Eczane Eczacısı İçin 65,60.-YTL. Kamu Eczacısı İçin 32,80.-YTL.

Yardımlaşma Sandığı kaynağını üyelerimizin ödediği aidatlar oluşturmaktadır. Bu aidatların toplanmasında siz değerli Oda yöneticilerinin katkıları çok önemlidir. Üyelerimize duyurulan yıllık aidatların ödenmesinin yasal zorunluluk olduğunu ve o yılki aidatını ödemeyen üyenin Oda ve Sandık hizmetlerinden yararlanamayacaklarını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla,
Ecz.Ekrem EŞKİNAT
II.Başkan
S/B