TEB'DEN GELEN ÖNEMLİ DUYURU !

Bilindiği üzere 2006 Yılı Eczane Sözleşmesi Maliye Bakanlığı ile Birliğimiz arasında 05/04/2006 tarihinde imzalanmıştı. 2006 Yılı Bütçe Uygulama Talimatı için hazırlık çalışmaları ise halen devam etmektedir.

09 Şubat 2006 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın “14.2. Eşdeğer İlaç Uygulaması” başlıklı bölümünde yer alan, “17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine eklenen (r) bendi çerçevesinde, eşdeğer ilaç uygulaması gerçekleştirilecek olup, bu uygulama kapsamında tüm kurumlar eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde en ucuzunun %30 fazlasına kadarını dikkate alacaklardır…”ifadesi gereğince Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde eşdeğer kodu verilmek suretiyle, geri ödeme kurumları tarafından eşdeğer kabul edilen ilaçlarda aynı grup içerisinde en ucuz ilacın bedelinin %30’a kadar fazlası ödenmektedir

2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nda bu oranın %20 olarak değiştirilmesi söz konusudur. Durumdan üyelerimizin zarar görmemesi için Birliğimiz tarafından gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Ancak üyelerinizin ilaç alımlarında zarar görmemeleri açısından tedbirli davranmaları konusunda bilgilendirilmeleri yararlı olacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekterer