TRABZON - GÜMÜŞHANE İL VE İLÇELERDE BULUNAN ECZACILARIMIZIN 2020 YILI SGK VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ YENİLEME İŞLEMLERİ HK

Sayı: 2020 / 421 
Trabzon, 14.10.2020

Sayın Üyemiz,

2020 Yılı SGK İlaç Temin ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri Odamıza gelmiş olup; 14 Ekim 2020 Çarşamba gününden itibaren dağıtımına başlanmıştır. Bu yıl pandemi nedeniyle sözleşmeler Odamız aracılığıyla eczanelere imza karşılığında teslim edilecektir.

 

SGK İlaç Temin ve Tıbbi Malzeme Temin sözleşmesi yenileme işlemlerinin 30.10.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmekte olup,
Trabzon-Gümüşhane İl ve İlçelerde bulunan eczacılarımızın, Odamız WEB sayfasından randevu alarak sözleşmelerini Trabzon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

2020 Yılı SGK İlaç Temini Sözleşme Formlarının hasılat bilgileri, ıskonto oranları ve fiyatları aşağıdaki tabloda olup, Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesi Formu ücretsiz olarak verilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 1. Her iki sözleşmenin tarihi olarak 01.10.2020 yazılacaktır.
 2. Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde ruhsat sahibinin ve mesul müdürün imzası olmalıdır.
 3. Oda aidatı borçları (borcunu ödeyenler hariç) ve sözleşme ücretlerinin ödemesi sözleşmeleri teslim etmek için eczanelerinize gelen oda personelimize pos cihazı ile yapılacaktır.
 4. İlgili borçları, banka havalesi ile ödemek isteyen meslektaşlarımız için odamıza ait banka hesap numarası aşağıdaki gibidir:

 

BANKA HESAP NO:

T.C. Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi: ( 243) 39249990-5001

IBAN : TR180001000243392499905001

 

SGK SÖZLEŞMESİNE EKLENECEK BELGELER;

 1. Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan 2019 yılı satış hasılatını gösteren onaylı (ıslak imzalı) Ek-5 formu veya İnteraktif Vergi Dairesinden alınan hasılat formu (Islak imza zorunlu değildir.)
 2. Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Doldurulmuş örneği için tıklayınız)
 3. Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,
 4. Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
 5. Adli sicil kaydı, (E-Devlet üzerinden alınabilir)
 6. İlk kez sözleşme yapanlar ile imzasında değişiklik yapan eczacıların yeni tarihli imza sirküleri,
 7. Elektronik Ruhsatname ve Sertifika
 8. Dilekçe (Dilekçe Örneği için tıklayınız)

 

TIBBİ MALZEME TEMİN SÖZLEŞMESİNE EKLENECEK BELGELER:

 

 1. Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni (Doldurulmuş örneği için tıklayınız)
 2. Başvuru formu (Sözleşme metninin 5. Sayfası doldurulmuş örneği için tıklayınız)
 3. Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)

NOT: Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesinin 4. sayfasının  alt bölümünün doldurulup, kaşelenmesi ve tarih olarak sözleşmenin kuruma verildiği tarihin yazılması gerekmektedir.

 

Hasılata Göre Kademe ve SGK Sözleşme Ücreti tablosu:

SÖZLEŞME TİPİ

2019 YILI HASILAT BİLGİSİ (TL)

SÖZLEŞME FORMU İÇİN UYGULANACAK BİRİM FİYAT (TL)

 

 

 

 

 

1. KADEME (% 0)

0 - 600.000

150

 

 

 

 

 

1.KADEME (% 0)

600.000 – 1.000.000

250

 

 

 

 

 

2. KADEME (% 0,75)

1.000.000-1.250.000

350

 

 

 

 

 

3. KADEME (% 1,30)

1.250.000-1.500.000

400

 

 

 

 

 

4. KADEME (% 1,60)

1.500.000-2.100.000

450

 

 

 

 

 

5. KADEME (% 2,25)

2.100.000-2.500.000

500

 

 

 

 

 

6. KADEME (% 2,50)

2.500.000 TL’nin üzeri

550