TRABZON - GÜMÜŞHANE İL VE İLÇELERDE BULUNAN ECZACILARIMIZIN 2022 YILI SGK VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ YENİLEME İŞLEMLERİ HK.

Sayı: 2022 / 180                                                                                          Trabzon, 14.04.2022

            Sayın Üyemiz,

            2022 Yılı SGK İlaç Temin ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri Odamıza gelmiş olup; 15 Nisan 2022 Cuma gününden itibaren odamızdan dağıtımına başlanacaktır.

           Trabzon- Gümüşhane İl ve İlçelerde bulunan eczacılarımız sözleşmelerini doldurup, istenen belgelerle birlikte 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe kadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

            2022 Yılı SGK İlaç Temini Sözleşme Formlarının hasılat bilgileri, ıskonto oranları ve fiyatları aşağıdaki tabloda olup, Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesi Formu ücretsiz olarak verilecektir.

            Bilgilerinize sunarız.                    

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1) Her iki sözleşmenin tarihi olarak 01.10.2021 yazılacaktır.

2)Sözleşmeler; ücretleri ödenerek odamızdan alınacaktır. (2022 yılı aidat ödemeleri yapılmış olmalıdır.)

3)Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde ruhsat sahibi ve mesul müdür tarafından kaşe ve imzası olmalıdır.

4)2022 İlaç Temin Sözleşmesi ve 2022 Tıbbi Malzeme Sözleşmesi’nin “KURUMA VERİLECEK” nüshasının en altında yer alan “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM VE KABUL ETTİM” el yazısı ile yazılıp kaşelenip imzalanacaktır. Diğer sayfaların ve nüshaların en altına PARAF atılması yeterli olacaktır.

5)Eczane Tamamlayıcı No (UTS 266…..)  Medula “Bilgi Güncelleme” ekranından alınacaktır.

6)İlgili borçları, banka havalesi ile ödemek isteyen meslektaşlarımız için odamıza ait banka hesap numarası aşağıdaki gibidir:

      BANKA HESAP NO:

T.C. Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi: ( 243) 39249990-5001

IBAN : TR180001000243392499905001

 

SGK SÖZLEŞMESİNE EKLENECEK BELGELER

1)  Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan 2020 yılı satış hasılatı gösteren onaylı (ıslak imzalı) Ek-5 formu veya E-Devlet İnteraktif Vergi Dairesinden alınan hasılat formu (Islak imza zorunlu değildir.)

2) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Doldurulmuş örneği için tıklayınız)

3) Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

4) Yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi(Eczacı Odasından alınan),

5) Adli sicil kaydı, (E-Devlet üzerinden alınabilir)

6) İlk kez sözleşme yapanlar ile imzasında değişiklik yapan eczacıların yeni tarihli imza sirküleri,     

7) Elektronik Ruhsatname ve Sertifika fotokopisi (adres değişikliği olmamışsa gerekmemektedir)

8) Dilekçe (Dilekçe Örneği için tıklayınız)

 

 

TIBBİ MALZEME TEMİN SÖZLEŞMESİNE EKLENECEK BELGELER

 

1-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni (Doldurulmuş örneği için tıklayınız)

2-Başvuru formu  (Sözleşme metninin 2.-4. Ve 5. Sayfası doldurulmuş örneği için tıklayınız)

3-Dilekçe (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)

 

Hasılata Göre Kademe ve SGK Sözleşme Ücreti tablosu

 

SÖZLEŞME TİPİ

2020 YILI HASILAT BİLGİSİ (TL)

SÖZLEŞME FORMU İÇİN UYGULANACAK BİRİM FİYAT (TL)

1. KADEME (% 0)

0 - 750.000

150

1.KADEME (% 0)

750.001 – 1.250.000

250

2. KADEME (% 0,75)

1.250.001-1.562.500

350

3. KADEME (% 1,30)

1.562.501-1.875.000

400

4. KADEME (% 1,60)

1.875.001-2.625.000

450

5. KADEME (% 2,25)

2.625.001-3.125.000

500

6. KADEME (% 2,50)

3.125.000 TL’nin üzeri

550